Kaiken tietojen/asetusten alustaminen

Voit palauttaa kaikki laitteen asetukset tehtaan oletusarvoiksi. Kaikki data joka on jäljellä kiintolevyllä korvataan nolladatalla tai muulla arvolla, joka estää luottamuksellisen tiedon vuotamisen kun kiintolevy vaihdetaan tai hävitetään. Valitse korvaustapa ja korvausten määrä sen perusteella mitä ympäristönne tietoturvakäytäntö edellyttää. Pääkäyttäjän valtuudet vaaditaan alustamisen suorittamiseen.
Varmista ennen alustamista että mitään asiakirjoja ei käsitellä tai odota käsittelyä. Nämä asiakirjat poistetaan kun alustaminen suoritetaan.
Älä sammuta laitetta alustamisen aikana. Se voi aiheuttaa vikoja laitteen muistiin.
Alustaminen saattaa kestää 30 minuuttia tai enemmän. Laitetta ei voi käyttää alustamisprosessin aikana.
Jos suoritat toiminnon <Alusta kaikki data/asetukset>, kun Copy Card Reader on asennettu, Copy Card Reader on asennettava uudelleen. Lisätietoja saat paikalliselta valtuutetulta Canon-jälleenmyyjältä.
Ennen alustamista
Varmuuskopioi tärkeä data tai vie se tiedostona.
Laitteeseen tallennetut tiedot Datan varmuuskopiointi/Palauttaminen
Laitteen asetustiedot Asetustietojen tuonti/vienti
Käyttäjän todennustiedot, jotka on tallennettu paikalliseen laitteeseen, henkilökohtaista todentamisen hallintaa varten Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen
MEAP-sovelluksen käyttöoikeustiedostot MEAP-sovellusten hallinta
MEAP-sovelluksiin tallennetut tiedot (Ohjeet datan varmuuskopiointiin, katso kunkin MEAP-sovelluksen käyttöohje.)
Kun käytetään salasanaa turvakäytännön asetusten suojaamiseen
Laitteen asetusten alustaminen edellyttää salasanaa. Salasanan käyttö Turvakäytännön asetusten suojaamiseen
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Hallinta-asetukset>  <Tiedonhallinta>  <Alusta kaikki data/asetukset>.
3
Valitse poistotapa.
<Nolladata kerran>
Data on korvattu kerran nolladatalla.
<Satunnainen data kerran>/<Satunnaisdata 3 kertaa>/<Satunnaisdata 9 kertaa>
Data korvataan kerran, kolme kertaa tai yhdeksän kertaa satunnaisdatalla.
<DoD-vakio>
Data on korvattu kolme kertaa. Ensimmäinen kerta kiinteällä arvolla, toinen kerta täydennetyllä kiinteällä arvolla ja kolmas kerta satunnaisdatalla.
4
Valitse <Ota käyttöön>  <Kyllä>.
Alustaminen on suoritettu. Kun prosessi on valmis, laite käynnistyy uudelleen ja Alusta kaikki data/asetukset -raportti tulostetaan.
Kun <Tässä laitteessa on käytössä turvallisuuskäytäntöjä.>-viesti on näytössä, turvavastaavan on syötettävä salasana. Lisätietoja, ota yhteys laitteenne turvavastaavaan. Turvakäytännön luominen laitteelle
Vaikka työlokin tiedot voidaan poistaa alustamalla kaikki data/asetukset, tulos Alusta Kaikki Data/Asetukset -raportin tulostuksesta tallennetaan tulostuslokiin. Tulostuksen tilan ja historian tarkistaminen
VINKIT
On myös mahdollista valita yksittäisiä laitteen asetuksia ja palauttaa ne tehtaan asetusarvoihin. Asetukset/Tallennus
6RFH-0EL