Verkon suojausasetusten määrittäminen

Valtuutetuille käyttäjille saattaa aiheutua odottamattomia tappioita pahantahtoisten kolmansien osapuolten hyökkäyksistä, kuten vakoilusta, harhautuksesta tai verkossa kulkevan datan luvattomasta käsittelystä. Jotta voisit suojata tärkeät ja arvokkaat tietosi näiltä hyökkäyksiltä, laite tukee seuraavia turvallisuutta ja salausta parantavia toimintoja.
Palomuuriasetukset
Ulkopuolisten luvaton pääsy, sekä verkkohyökkäykset ja vuodot, voidaan minimoida sallimalla liikennöinti vain sellaisten laitteiden kanssa, joilla on määritetty IP-osoite. Liikennöinnin rajoittaminen käyttämällä palomuureja
Välityspalvelinasetukset
Saavutat paremman turvallisuuden käyttämällä välityspalvelinta verkon ulkopuolisiin yhteyksiin, kuten verkkosivujen selaukseen. Välityspalvelimen määrittäminen
TLS-salattu liikennöinti
TLS on verkossa lähetettävien tietojen salaamiseen käytetty protokolla ja sitä käytetään usein tiedonsiirrossa selaimen tai sähköpostisovelluksen kautta. TLS mahdollistaa turvallisen verkkoliikennöinnin kun ollaan yhteydessä laitteeseen erilaisissa tilanteissa, kuten käytettäessä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta tai laitetietojen jakelua. TLS:n avaimen ja varmenteen määrittäminen
IPSec-liikennöinti
Siinä missä TLS salaa vain tietyn sovelluksen, kuten selaimen tai sähköpostisovelluksen käyttämän datan, IPSec salaa kaikki IP-paketit (tai IP-pakettivirrat). Tämän ansiosta IPSec on monipuolisempi turvajärjestelmä kuin TLS. IPSec-asetusten koostaminen
IEEE 802.1X -todennus
Jos laite yrittää saada yhteyden ja aloittaa liikennöinnin 802.1X -verkossa, laitteen on suoritettava käyttäjäautentikointi todistaakseen että yhteys on valtuutetulta käyttäjältä. Todennustiedot lähetetään RADIUS-palvelimelle, joka tarkistaa ne ja sallii tai estää yhteyden verkkoon todennuksen tuloksen perusteella. Jos todennus epäonnistuu, lähiverkon kytkin (tai liityntäpiste) estää yhteyden verkon ulkopuolelta. Laite voidaan yhdistää 802.1X-verkkoon asiakaslaitteena. IEEE 802.1X-autentikointiasetusten koostaminen
6RFH-0A6