Osastokoodien hallinnan asettaminen

Käyttäjät voidaan järjestää ryhmiin, esimerkiksi osastojen mukaan. Käyttäjiä voidaan sitten hallita osastotunnusten mukaan. Luo ensin kaikki hallittavat osastotunnukset ja määritä sitten niihin käyttäjät (Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen). Kun olet nimennyt käyttäjät Osastokoodeille, ota käyttöön Osastokoodien hallinta. Suorittaaksesi samanatyyppistä hallintaa tulostukseen tai faksien lähettämiseen tietokoneesta, koosta tarvittavat lisäasetukset. Pääkäyttäjän valtuudet vaaditaan näiden asetusten koostamiseen.
6RFH-09Y