Tiedostojen kopioiminen kansioon tulostamista varten (Hot Folder)

Tiedostot voidaan tulostaa helposti kopioimalla ne hot folderiin, joka on luotu lisätilan jaettuun kansioon. Tulostusasetuksia ei tarvitse määrittää tulostinajurissa, koska ne voidaan määrittää kullekin kansiolle.
Käytettäessä hot folderia on tarpeen muuttaa seuraavat lisätilan asetukset etukäteen. Lisätietoja on kohdassa Lisätilain asettaminen julkiseksi.
<Lisätila>  <Yleisölle avoin>  <SMB:llä> tai <WebDAV:lla>
<Lisätila>  <Estä etäkirjoitus>  <Ei>

Hot Folderin lisääminen

1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistys
2
Valitse portaalisivulla [Settings/Registration]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [Hot Folder Management]  [Hot Folder Management].
4
Valitse [Add Folder].
5
Anna hot folderin kansionimi ja määritä tarvittavat asetukset.
Useita kansioita, joilla on sama nimi, ei voi rekisteröidä.
Kansiota, jolla on sama nimi kuin olemassa olevalla kansiolla, ei voi rekisteröidä.
Enintään 20 hot folderia voidaan tallentaa.
6
Valitse [Add].
Luodun hot folderin kansio polku näytetään.
Hot folderit luodaan suoraan Lisätila-tilan jaettuun kansioon.
Lisättävien kansioiden määritykset ovat samanlaiset kuin Lisätila-tilan kansioilla. Lisätietoja aiheesta Lisätila on kohdassa Muistitila-toiminnot.
Luotu hot folder voidaan nimetä uudelleen tai poistaa lisätilasta. Se toimii hot folderina myös nimen muuttamisen jälkeen.
Tämän toiminnon voi suorittaa vain käyttäjä jolla on Valvoja-oikeudet.
Tämä asetus voidaan tuoda/viedä malleissa, jotka tukevat tämän asetuksen erätuontia.
Kun suoritetaan erätuonti, tämä asetus sisällytetään kohtaan [Settings/Registration Basic Information].
Hot folderit eivät ehkä toimi oikein, kun Lisätila varmuuskopioidaan tai palautetaan. Kun Lisätila varmuukopioidaan tai palautetaan, tarkista asetukset [Hot Folder Management] -näytössä ja muuta niitä tarvittaessa.

Tiedostojen kopioiminen Hot Folderiin tulostamista varten

Hot folderiin tallennetut tiedostot poistetaan tulostamisen jälkeen. Kun tallennat tiedostoja kansioon, tallenna kopiot, ei alkuperäisiä tiedostoja.

Kun käytetään SMB:tä

1
Avaa Windowsin Resurssienhallinta.
2
Kirjoita Lisätilan osoite osoiteriville ja paina näppäimistön [ENTER]-näppäintä.
Syötä tiedostopolku, jota käytetään hot folderin lisäämiseen.
Lisätilan sisältö näytetään.
Kun käytetään IPv6-osoitetta, syötä IP-osoite kulmasuluissa ([ ]).
3
Tallenna tulostettavat tiedostot hot folderiin.
Tulostus alkaa.

Kun käytetään WebDAV

1
Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja valitse [Tietokone].
2
Valitse [Yhdistä verkkoasemaan].
3
Valitse asema avattavassa [Asema]-luettelossa.
4
Kirjoita osoite [Folder]-tekstiruutuun ja valitse [Valmis].
Syötä tiedostopolku, jota käytetään Hot Folderin lisäämiseen.
Lisätilan sisältö näytetään.
Kun käytetään IPv6-osoitetta, syötä IP-osoite kulmasuluissa ([ ]).
Kun TLS on käytössä, syötä "https" sen sijaan että syöttäisit "http", kun syötät osoitteen.
5
Tallenna tulostettavat tiedostot hot folderiin.
Tulostus alkaa.
PDF-, TIFF- tai JPEG-muotoisia tiedostoja voidaan tulostaa hot folderin avulla.
Tulostusta ei voi suorittaa, kun jokin seuraavista suojausasetuksista on <Kyllä>.
<Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Rajoita työt etälaitteesta ilman käytt. autentikointia>
6RFH-06R