Skannauksen terävyyden säätäminen (Terävyys)

Voit skannata kuvan selkein reunaviivoin ja linjoin terävyyden lisäämiseksi, tai voit pehmentää skannattua kuvaa vähentämällä terävyyttä. Käytä tätä toimintoa kun haluat terävöittää epäterävää tekstiä ja kaavioita, tai vähentääksesi moire-efektiä (läikehtivä aaltokuvio) selkeyttämään kuvaa.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Skannaa ja lähetä>. <Päävalikko>-näyttö
3
Määritä vastaanottaja skannauksen perustoimintonäytössä. Skannauksen perustoimintonäyttö
4
Valitse <Lisäasetukset>  <Tarkkuus>.
5
Säädä terävyys ja valitse <OK>.
Terävöitä epätarkkaa tekstiä säätämällä asetusta <Suuri>-asetusta kohden.
Vähennä häiriöitä skannatessasi painettuja kuvia sisältäviä alkuperäisiä, kuten aikakauslehtiä ja esitteitä, säätämällä asetusta <Pieni>-asetusta kohden.
6
Valitse <Sulje>.
7
Valitse  (Aloita).
Alkuperäiset skannataan ja lähetys/tallennus alkaa.
6RFH-072