<Laitehallinta>

Voit määrittää laitteen ja lisävarusteiden hallintaan liittyvät asetukset.
<Laitetietojen asetukset>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Kirjoita nimi ja asennuspaikka laitteen tunnistamiseksi.
<Laitetietojen jakeluasetukset>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Aseta laite lähettämään erilaisia laitteen asetuksia (laitetietoja) verkon kautta ja automaattisesti ottamaan yhteyttä muihin Canon-monitoimitulostimiin. Laitetietojen toimitus toisiin Canon-monitoimitulostimiin
<Rajoitettu toimintotila>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Jos viimeistelijässä tapahtuu virhe, voit rajoittaa sen käyttöä tilapäisesti ja jatkaa laitteen käyttöä. Näytössä näkyy viesti, jossa käsketään ottamaan yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään
<Vahvista laitevarmenne>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Tarkista laiteallekirjoituksen varmenteen asetukset. Tarkista myös onko varmenne voimassa.
<Vahvista käyttäjävarmenne>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Tarkista käyttäjäallekirjoituksen varmenteen asetukset kirjautuneelle käyttäjälle. Tarkista myös onko varmenne voimassa.
<Varmenteiden asetukset>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Voit hallita avaimia/varmenteita, CA-varmenteita ja varmenteiden sulkulistoja (CRL), joita laite käyttää. Voit myös asettaa online-varmenteiden tilaprotokollan (OCSP).
<Näytä työn tila ennen autentikointia.>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Valitse, rajoitetaanko <Tilavalvonta>-näytön käyttöä kirjautumispalvelua käytettäessä.
<Rajoita pääsyä toisen käyttäjän töihin>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Valitse, rajoitetaanko käyttäjien muiden käyttäjien töiden käsittelemistä <Tilavalvonta>-näytössä, kun käyttäjän todennus on käytössä.
<Näytä työloki>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Valitse, näytetäänkö työlokit <Tilavalvonta>-näytössä. Voit myös valita, sallitko laitehallinnan ohjelman vastaanottaa työlokeja laitteesta. Kosketusnäytön perusnäytöt
<Tallenna auditointiloki>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Valitse aloitetaanko lokitallennus. Lisätietoja lokityypeistä on kohdassa Tekniset tiedot.
<Hae verkon autentikoinnin loki>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Valitse, aloitetaanko lokitallennus todennukselle, joka on suoritettu, kun laitetta on käytetty verkossa, kuten tulostus tietokoneesta tai Lisätila-tilan käyttö.
<Tallenna avaintoimintoloki>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Valitse tallennetaanko loki käyttäjien suorittamista painiketoiminnoista. Analysoimalla tallennettuja lokeja voit selvittää miten laitetta käytetään.
<Rajoita huollon käyttöoikeuksia>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Voit asettaa laitteen estämään muutokset käyttäjätietoihin tai turva-asetuksiin, kun laitetta tutkitaan tai huolletaan paikallisen valtuutetun Canon-jälleenmyyjän toimesta.
<Synkronoi muokatut asetukset (asiakas)>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Voit synkronoida useiden verkon Canon-monitoimitulostinten henkilökohtaiset tiedot. Tämä asetus on otettava käyttöön myös palvelinlaitteessa, jos haluat käyttää laitetta asiakaslaitteena. Asetusten synkronoimisen aloittaminen
<Synkronoi muokatut asetukset (palvelin)>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Voit synkronoida useiden verkon Canon-monitoimitulostinten henkilökohtaiset tiedot. Tämä asetus on kuitenkin otettava käyttöön myös yksittäisessä laitteessa, jotta sitä voidaan käyttää synkronoivien monitoimitulostinten palvelimena. Asetusten synkronoimisen aloittaminen
<Salli omien asetusten käyttö>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>  <Hallitse omia asetuksia>
Valitse sallitaanko laitteeseen kirjautuneiden käyttäjien käyttää mukautustoimintoja, kuten näytön kieli, käytettävyysasetukset, ja käynnistyksen/palautuksen jälkeinen oletusnäyttö.
<Toiminto kun käyttäjämäärä ylittyy>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>  <Hallitse omia asetuksia>
Valitse, miten laite käsittelee käyttäjien tai ryhmien omia asetuksia (käyttäjän asetukset), kun laitteen eri asetusten tallennusmäärä ylittää rajoituksen.
<Käytä oletusnäyttöä aloituksen/palautuksen jälkeen>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>  <Hallitse omia asetuksia>
Valitse, voiko kukin käyttäjä määrittää käynnistyksen/palautuksen yhteydessä näkyvän näytön.
<Käytä NFC-kortin emulointia>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Määritä, käytetäänkö NFC-toimintoja mobiililaitteisiin yhdistettäessä.
<Estä pääkäyttäjän salasanan alustus>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Määritä, rajoitetaanko seuraavat toiminnot: <Alusta pääkäytt. salasana> ([Laskin-/laitetiedot] <Laitetiedot/Muut>).
<Rajoita erikoistilan toimintoja>
 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitehallinta>
Valitse estetäänkö erikoistilan käyttö, joka on tarkoitettu huoltoedustajien käyttöön laitteen ylläpidossa.
6RFH-0J7