<Näyttöasetukset>

Tässä osassa kerrotaan kosketusnäytön näyttöasetuksista.
<Oletusnäyttö aloitettaessa/palautettaessa>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit asettaa aloitettaessa/palautettaessa avautuvan oletusikkunan.
<Oletusnäyttö (Tilavalvonta)>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit vaihtaa näytön, joka avautuu, kun valitset  (Tilavalvonta).
<Näytä faksitoiminto>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit halutessasi asettaa faksitoiminnon näkymään <Päävalikko>-näytössä. Jos näytät faksitoiminnon, voit myös valita, näytetäänkö <Faksi> kohdassa <Skannaa ja lähetä>. Näin voit lähettää vastaanottajille fakseja, sähköposteja ja l-fakseja samanaikaisesti.
<Tallennuspaikan näyttöasetukset>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit vaihtaa vastaanottajat, jotka näkyvät, kun valitset <Skannaa ja tallenna> tai <Tallennetut tiedostot>.
<Vaihda kieli/näppäimistö>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit valita kielen/näppäimistön, jota käytetään kosketusnäytössä.
<Näytä Vaihda kieli/näppäimistö -painike>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit asettaa näyttöön painikkeen, jolla voit vaihtaa kielen ja näppäimistön asettelun. Painike näkyy näytön oikeassa alaosassa.
<Käytä näppäimistön Shift Lock -ominaisuutta>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit kirjoittaa ison kirjaimen valitsemalla näppäimistönäytössä <Siirto>. Voit määrittää siirron lukituksen asetukset kirjoittamaan jatkuvasti isoja kirjaimia tai kirjoittamaan tekstiä, joka alkaa isolla kirjaimella.
<Rekisteröidyt merkit näppäimistölle>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit tallentaa merkkijonot, joita käytetään usein, kun sähköposti-/I-faksivastaanottajia syötetään näppäimistöltä.
<Paperia jäljellä -viestin näyttö>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit asettaa näytettäväksi viestin, jossa ilmoitetaan, että paperilähteestä on loppunut paperi.
<Kopiomäärän/Työn keston tilanäyttö>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Määritetty kopiomäärä ja likimääräinen jäljellä oleva aika nykyisen työn valmistumiseen näkyvät kosketusnäytön alareunassa.
<Huomauta alkup. skann.alueen puhdistuksesta>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit asettaa laitteen antamaan skannausalueen puhdistuskehotuksen, kun laite havaitsee naarmuja tai tahroja asiakirjan skannausalueella.
<Paperityypin valintanäytön etusija>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit valita, asetatko etusijalle yksinkertaisen (<Yksinkertainen>) vai tarkan (<Tarkka>) asetusikkunan, kun avaat paperityypin valintaikkunan.
<Vaihda mm/tuuma -syöttö>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit asettaa, syötetäänkö mitat millimetreinä vai tuumina erilaisissa numerosyöttöikkunoissa.
<Näytä sisäänkirjautunut käyttäjätunnus>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit valita, näytetäänkö kosketusnäytössä käyttäjänimi/näytön nimi.
<IP-osoitteen näyttöasetukset>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit halutessasi asettaa IP-osoitteen näkymään laskuritietojen ikkunassa.
<Näytä Scan for Mobile>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit valita, otetaanko käyttöön <Scan for Mobile> -asetus, joka lähettää skannatut tiedot mobiililaitteisiin, kuten älypuhelimiin ja tabletteihin.
<Näytä mobiiliportaali>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit valita, näytetäänkö <Mobiiliportaali> <Päävalikko>-näytössä.
<Näytä QR-koodi mobiiliportaalissa>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Näyttöasetukset>
Voit valita, näytetäänkö QR-koodi <Mobiiliportaali>-näytössä. QR-koodin ansiosta sinun ei tarvitse kirjoittaa laitteen IPv4-osoitetta.
6RFH-0HE