<Ulkoinen liitäntä>

Tässä osassa kerrotaan USB-asetuksista.
<Käytä kuin USB-laitetta>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Ulkoinen liitäntä>  <USB-asetukset>
Voit asettaa laitteen käytettäväksi USB-laitteena.
<Käytä MEAP-ajuria USB-syöttölaitteille>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Ulkoinen liitäntä>  <USB-asetukset>
Voit asettaa MEAP-ajurin käytettäväksi USB-syöttölaiteyhteyksissä.
<Käytä MEAP-ajuria USB-tallennuslaitteille>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Ulkoinen liitäntä>  <USB-asetukset>
Voit asettaa MEAP-ajurin käytettäväksi USB:n ulkoisena tallennuslaitteena.
<Käytä USB-tallennuslaitetta>
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Ulkoinen liitäntä>  <USB-asetukset>
Voit asettaa, sallitaanko USB:n käyttö ulkoisena tallennuslaitteena.
6RFH-0HJ