Kopio

Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tallenna/Muokkaa suosikkiasetuksia>
<M1>–<M9>: <Tallenna>, <Nimeä uudelleen>, <Poista>, <Tarkista sisältö>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Näytä vahvistus suosikkiasetuksille>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Muuta oletusasetuksia>
<Tallenna>, <Alusta>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille>
Pikavalinta 1: Kukin tila, <Alkup. sisällön suunta>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
Pikavalinta 2: Kukin tila, <2-puol.>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
Pikavalinta 3: Kukin tila, <Tummuus>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
Pikavalinta 4: Kukin tila, <Alkuperäisen tyyppi>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
Pikavalinta 5: Kukin tila, <ID-korttikopio>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Automaattinen lajittelu>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
B
Settings/Registration Basic Information
<Siirrä samalla>* (käytettävissä, kun <Automaattinen lajittelu> -asetuksena on <Kyllä>)
<Kyllä>, <Ei>
-
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
<Valokuvatulostustila>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
<Erotinsivu ryhmien väliin>
<Kyllä>, <Ei>
<Muuta> (valitse paperilähde)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
* Ilmaisee kohteet, jotka näkyvät vain mallille imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III.
6RFH-0FC