PS

Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Paper Save>
<On>, <Off>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
0–3 600 sekuntia; 0 sekuntia
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
<Dot Gain Adjustment>
<-10%>, <-5%>, <Standard>, <+5%>, <+10%>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings for Printer Settings
*1
Ilmaisee nimikkeet, jotka näkyvät vain, kun sopiva lisävaruste on käytettävissä tai sopiva asetus on määritetty.
6RFH-0FL