Vastaanotto/Välitys

Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Luovutusraportti>
<Läh./Vast. käyttäjätietolista>
<Yes>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<Faksin käyttäjän tietojen lista>*1
<Yes>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<Yleiset asetukset>
<Tulosta molemmille puolille>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Vähennä faksivastaanoton kokoa>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Vastaanoton pienennys>: <Autom.>, <Kiinteä>
<Pienennys-%>: 75–90 %–97 %
<Pienennyssuunta>: <Pystyja vaakasuunta>, <Vain pystysuunta>
<2 1:lle Loki>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Tulosta vastaanottosivun alatunniste>
<Tulostus>, <Älä tulosta>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Keskeytä ja tulosta vastaanottotyöt>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä välitysasetuksia>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Virhevälitys, tiedostojen käsittely>
<Tulosta aina>, <Tallenna/Tulosta>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Välitysasetukset>
<Vastaanottotapa:>, <Hyväksy/Kumoa>, <Poista>, <Tallenna>, <Välitys ilman ehtoja>, <Tiedot/Muokkaa>, <S-posti etusijalla>, <Tulosta lista>, <Haku>, <Tyhjennä>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä*2
Ei*3
Forwarding Settings
<Aseta Faksi/I-faksilokero>
<Aseta/Tallenna salaiset faksilokerot>
<Lokeron nro>: 00–49
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Box Settings
<Tallenna lokeron nimi>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä*4
C
Box Settings
<PIN>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Box Settings
<URL-läh. asetukset>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä*4
C
Box Settings
<Alusta>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
-
<Muistivastaanottolokeron PIN>
<As.>: <PIN>, <Vahvista>
Kyllä
Ei
Ei
Ei
C
Box Settings
<Käytä faksin muistinlukitusta>*1
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä I-faksin muistinlukitusta>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Muistinlukituksen aloitusaika>
<Päivittäin> (1–5), <Valitse päivät> (<Su>–<La>, 1–5), <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Muistinlukituksen lopetusaika>
<Päivittäin> (1–5), <Valitse päivät> (<Su>–<La>, 1–5), <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Jaetun datan v.oton aikakatkaisu>
0–24–99 t
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Välitä tilap. tall. tiedostot muistivastaanottolokeroon>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
<Lähetä aina viesti vast.ottovirheen jälkeen>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksiasetukset>*1
<ECM RX>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksivastaanottoraportti>
<Vain virhetilassa>, <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Salaisen faksilokeron vastaanottoraportti>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Vastaanoton aloitusnopeus>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Vastaanoton salasana>
<As.>: <Salasana>, <Vahvista>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Ilmaisee nimikkeen, joka näkyy vain, kun sopiva lisävaruste on käytettävissä.
*2
<Tallenna>, <Poista>, <Tiedot/Muokkaa>, <Tulosta lista>, <Välitys ilman ehtoja>, <Haku>: Ei
*3
<Tallenna>, <Välitys ilman ehtoja>, <Tiedot/Muokkaa>: C
*4
Ilmaisee nimikkeet, joita ei toimiteta, jos PIN on asetettu.
6RFH-0FY