Lähetä

Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Luovutusraportti>
<Läh./Vast. käyttäjätietolista>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<Faksin käyttäjän tietojen lista>*1
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<Yleiset asetukset>
<Tallenna suosikkiasetukset>
Vahvista asetukset
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Favorite Settings
Valitse sijainti: <M1>–<M18>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Favorite Settings
<Näytä kommentit>:
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Nimi>, <Kommentti>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Favorite Settings
<Muokkaa suosikkiasetuksia>
Valitse painike: <M1>–<M18>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä*2
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Näytä kommentit>:
<Kyllä>, <Ei>
<Poista>, <Tarkista sisältö>, <Nimeä uudelleen>
<Näytä vahvistus suosikkiasetuksille>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Oletusnäyttö>
<Vakio>, <Pikavalinta>, <Suosikkiasetukset>, <Osoitekirja>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Rajoita osoitekirjan käyttöä>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Muuta oletusasetuksia>
<Tallenna>, <Alusta>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille>
<Vakiopainike 1>:
<2-puol. alkuperäinen>, kukin tila, <Nimeämätön>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Vakiopainike 2>:
<Alkup. sisällön suunta>, kukin tila, <Nimeämätön>
<Lähetysraportti>
<Vain virhetilassa>, <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Vain virhetilassa> on valittu:
<Salli tulostus lisäasetuksista>: <Kyllä>, <Ei>
<Läh.raportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>
Kun <Kyllä> on valittu:
<Läh.raportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>
Kun <Ei> on valittu:
<Salli tulostus lisäasetuksista>: <Kyllä>, <Ei>
<Läh.raportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>
<Liikennöinnin hallintaraportti>
<Tul./lähetä tietyn siirtom. jälkeen>: <Tulostus>, <Lähetä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Lähetysten määrä: 100–1000
<Tulosta/lähetä määrättyyn aikaan>: <Tulostus>, <Lähetä>, <Ei>
Määritä tulostusaika: 00.00–23.59
<Tulosta läh./vast.otetut työt erikseen>: Päällä, Pois
<Lähetyksen vastaanottaja>
<Lähettäjän tiedot>
<Tulostus>, <Älä tulosta>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Tulostuskohta>: <Sisäpuolelle>, <Ulkopuolella>
<Näytä vastaanottajan yksikön nimi>: <Kyllä>, <Ei>
<Puhelinnumeromerkki>: <Faksi>, <TEL>
<Poista virheellinen lähetys>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Uusintakerrat>
0–3–5 kert.
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Datan pakkaussuhde>
<Suuri suhde>, <Tavallinen>, <Pieni suhde>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<YCbCr-lähetyksen gamma-arvo>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Vahvista WebDAV-lähetyksen TLS-varmenne>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<CN>: Kyllä, Ei
<Vahvista FTPS-lähetyksen TLS-varmenne>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<CN>: Kyllä, Ei
<Rajoita uusien vastaanottajien määrää>
<Faksi>*1: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Sähköposti>: <Kyllä>, <Ei>
<I-faksi>: <Kyllä>, <Ei>
<Tiedosto>: <Kyllä>, <Ei>
<Lisää aina laitevarmenne lähetykseen>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<Rajoita tiedostomuotoja>: <Kyllä>, <Ei>
<Rajoita S-postin lähetystä itselle>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Rajoita tied. lähetystä henk.koht. kansioon>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Henkilökohtaisen kansion määritystapa>
<Kotikansio>, <Tallenna kaikille käyttäj.>, <Käytä kirjaut. palvelinta>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kotikansio> on valittu:
<As.>, <Käytä aut.tietoja kaikille käyttäjille>
<Aseta>: <Protokolla> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Isäntänimi>, <Kansiopolku>
Kun <Käytä kirjaut. palvelinta> on valittu:
<Käytä aut.tietoja kaikille käyttäjille>
<Rajoita uudelleenlähetystä lokista>*1
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Lähetetyn asiakirjan varmistuksen asetukset>*1
<Käytä lähetetyn asiakirjan varmistusta>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<Varmistuksen sijainti>: Valitse osoitteet, osoitetiedot, tallenna osoitteet
<Kansion nimi>: <Lähettäjän tiedot>, <Päiväys>, <Ei (älä luo)>
<Tiedostomuoto>: <TIFF>, <PDF>
<Näytä ilmoitus kun työ on hyväksytty>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Peruutettava työ kun Seis painetaan>
<Viimeinen vastaanotettu työ>, <Lähetettävä työ>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<S-posti/I-faksiasetukset>
<Tallenna yksikön nimi>
Tallenna yksikön nimi
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Liikennöintiasetukset>
<SMTP-v.otto>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-palvelin>: Lisää SMTP-palvelin
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Sähköpostiosoite>: Kirjoita sähköpostiosoite.
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-palvelin>: Lisää POP-palvelin
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-kirjautumisnimi>: Kirjoita POP-kirjautumisnimi
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-salasana>: Lisää POP-salasana
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-intervalli>: 0–99 minuuttia
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Autent./salaus>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<POP-autentikointimenetelmä>: <Vakio>, <APOP>, <POP AUT.>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-autentikointi ennen lähetystä>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-autentikointi (SMTP-autent.)>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Salli TLS (SMTP-vast.otto)>: <Aina TLS>, <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Salli TLS (POP)>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Salli TLS (SMTP-lähetys)>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Näytä aut.näyttö lähetyksen aikana>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Määritä SMTP-lähetyksen/POP-vastaanoton porttinro>
<SMTP-lähetys>, <POP-vast.otto>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-lähetys>: 1–25–65535
<POP-vast.otto>: 1–110–65535
<S/MIME-asetukset>
<Salausasetukset>: <Salaa aina>, <Salaa vain jos sertifikaatti>, <Älä salaa>
<Lisää digit. allekirjoitukset>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun salaus on valittu:
<Salausalgoritmi>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Allekirjoitusalgoritmi>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Vahvista allekirj. vastaanotettaessa>: <Kyllä>, <Ei>
<Tulosta allekirjoitus vastaanotettaessa>: <Kyllä>, <Ei>
<Vahvista SMTP-lähetyksen TLS-varmenne>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<CN>: Kyllä, Ei
<Vahvista POP-vastaanoton TLS-varmenne>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<CN>: Kyllä, Ei
<Lähetettävän datan enimmäiskoko>
0–3–99 MB
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Oletusotsake>
Kirjoita aihe, kuvaliite
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Määritä autentikointikäyttäjä vastausosoitteeksi>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Määritä autentikoinnin käyttäjä lähettäjäksi>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Salli tallentamattomien käytt. s-postiläh.>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Täysi tila -lähetyksen aikakatkaisu>
1–24–99 t
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Tulosta MDN/DSN kuittaukseen>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä Lähetä palvelimen kautta -toimintoa>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Älä salli MDN lähetystä palvelimen kautta>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Rajoita lähetyksen vast.ottajien toimialueita.>
<Rajoita lähet. toimialueisiin>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä*3
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<Tallenna>, <Tiedot/Muokkaa>, <Poista>
<Sähköpostiosoitt. syötön autom. täydennys>
<Ei>, <Osoitekirja (Paikallinen)>, <LDAP-palvelin>
Kyllä
Ei
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Lisää val. toimialue aut. kohteeksi ilman toimialuetta>
<Toimialueen nimi>
<Kun lähetät sähköpostin>: <On>, <Off>
<Kun lähetät faksin>: <On>, <Off>
Kyllä
Ei
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksiasetukset>*1
<Tallenna suosikkiasetukset>
Vahvista asetukset
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
Valitse sijainti: <M1>–<M18>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Näytä kommentit>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Nimi>, <Kommentti>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Muokkaa suosikkiasetuksia>
Valitse painike: <M1>–<M18>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Näytä kommentit>: <Kyllä>, <Ei>
<Poista>, <Tarkista sisältö>, <Nimeä uudelleen>
<Näytä vahvistus suosikkiasetuksille>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Oletusnäyttö>
<Vakio>, <Osoitekirja>, <Suosikkiasetukset>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Rajoita osoitekirjan käyttöä>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Muuta oletusasetuksia>
<Tallenna>, <Alusta>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille>
<Vakiopainike 1>:
<Tummuus>, kukin tila, <Nimeämätön>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Vakiopainike 2>:
<Alkuperäisen tyyppi>, kukin tila, <Nimeämätön>
<Vakiopainike 3>:
<2-puol. alkuperäinen>, kukin tila, <Nimeämätön>
<Vakiopainike 4>:
<Esikatselu>, kukin tila, <Nimeämätön>
<Tallenna lähettäjän nimi>
<Tallenna/Muokkaa>, <Poista>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä aut. käyttäjänimeä lähettäjänimenä>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<ECM-lähetys>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Tauon pituus>
1–4–15 s
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Automaattinen uudelleenvalinta>*4
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Aseta tiedot>:
<Uusintakerrat>: 1–2 –10 kert.
<Uusintojen väli>: 2–99 minuuttia
<Uusinta kun lähetysvirhe>: <Virhe ja 1. sivu>, <Kaikki sivut>, <Ei>
<Tarkista valintaääni ennen lähetystä>*4
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksilähetysraportti>
<Vain virhetilassa>, <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Vain virhetilassa> on valittu:
<Läh.raportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>
Kun <Kyllä> on valittu:
<Läh.raportti kuvalla>: <Kyllä>, <Ei>
<Faksin liikenneraportti>
<Tul./lähetä tietyn siirtom. jälkeen>: <Tulostus>, <Lähetä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Lähetysten määrä: 40–1000
<Tulosta/lähetä määrättyyn aikaan>: <Tulostus>, <Lähetä>, <Ei>
Määritä tulostusaika: 00.00–23.59
<Tulosta läh./vast.otetut työt erikseen>: Päällä, Pois
<Lähetyksen vastaanottaja>
<Aseta linja>
<Linja 1>
-
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
-
<Tallenna yksikön puhelinnumero>
Lisää käyttäjän puhelinnumero.
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
A
Settings/Registration Basic Information
<Tallenna yksikön nimi>
Kirjoita yksikön nimi
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
A
Settings/Registration Basic Information
<Valitse linjatyyppi>
<Pulssi>, <Äänitaajuus>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Lähetyksen aloitusnopeus>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<R-avaimen asetus>
<PSTN>, <PBX>
Kun <PBX> on valittu:
<Etuliite> (enintään 20 numeroa), <Luuri>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Vahvista syötetty faksinumero>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Salli lähetys faksiajurilla>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Vahvista ennen lähetystä faksivastaanottajalle>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<Vain sarjalähetykselle>, <Kaikki>
<Rajoita sarjalähetystä faksivastaanottajille>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Etäfaksilähetyksen asetukset>*1
<Etäfaksin palvelimen osoite>
Kirjoita IP-osoite tai isäntänimi
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Lähetyksen aikakatkaisu>
1–24–99 tuntia (yhden tunnin välein)
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Lähetyslinjojen määrä>
1–4 linjaa
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Valitse etusijalla oleva linja>
<Autom.>, <Linja 1>, <Linja 2>*5, <Linja 3>*5, <Linja 4>*5, <Läh. etusij.>, <Estä lähetys>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä IP-faksia>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<IP-faksi liikennöintitilan asetukset>
<Käytä Intranettiä>: <Kyllä>, <Ei>
<Käytä VoIP-yhdyskäytävää>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Etäfaksin asetukset>
<Käytä etäfaksia>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Säädä nopeus automaattisesti käytettäessä VoIP:tä>
<On>, <Off>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Ilmaisee nimikkeen, joka näkyy vain, kun sopiva lisävaruste on käytettävissä.
*2
<Näytä kommentit>: Ei
*3
<Tiedot/Muokkaa>: Ei, <Poista>: Ei
*4
Ilmaisee nimikkeet, jotka eivät ehkä näy Asetukset/Tallennus-ikkunassa, tai joilla voi olla toinen oletusasetus, riippuen alueesta.
*5
Näyttää <Lähetyslinjojen määrä> -kohdassa määritetyn linjamäärän mukaan.
6RFH-0FX