Tallenna/Hae tiedostoja

Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Yleiset asetukset>
<Skannaa ja tallenna asetukset.>
<Tallenna/Muokkaa suosikkiasetuksia>
<Tallenna>, <Nimeä uudelleen>, <Poista>, <Tarkista sisältö> (<M1> - <M9>)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Muuta oletusasetuksia>
<Tallenna>, <Alusta>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Tallennettujen tiedostojen asetukset>
<Tallenna/Muokkaa suosikkiasetuksia>
<Tallenna>, <Nimeä uudelleen>, <Poista>, <Tarkista sisältö> (<M1> - <M9>)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Muuta oletusasetuksia>
<Tallenna>, <Alusta>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Favorite Settings
<Lokeron PIN enint. 7 merkkiä/Estä pääsy>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Lokeron asetukset>
<Aseta/Tallenna lokerot>
<Lokeron nro>: 00–99
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Box Settings
<Tallenna lokeron nimi>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Box Settings
<PIN>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Box Settings
<Tiedoston automaattinen poistoaika>: 0 = Ei/1, 2, 3, 6, 12 t/1, 2, 3, 7, 30 päiv.
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Box Settings
<Tulosta tallennettaessa tulostinajurista>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Box Settings
<Alusta>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<Kaikkien lokeroiden asetukset>
<Tiedoston automaattinen poistoaika>
0 = Ei/1, 2, 3, 6, 12 t/1, 2, 3, 7, 30 päiv.
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
-
<Tulosta tallennettaessa tulostinajurista>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Ei
-
<Lokeron turva-asetukset>
<Näytä tuloste tulostinajurista tallennettaessa>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Valokuvatulostustila>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Box Settings
<Lisätilan asetukset>
<Yhtenäiset lisätilan asetukset>
-*1
Ei
Kyllä
Ei
-
-
-
<Yleisölle avoin>
<Ei>, <WebDAV:lla>, <SMB:llä>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<WebDAV-palvelimen asetukset>
<Autentikointityyppi>: <Perus>, <Ei>
<Käytä TLS-muotoa>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Salli henkilökohtaisen tilan luonti>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Poista kaikki henkilökohtaiset tilat>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<Alusta jaettu tila>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<Estä etäkirjoitus>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentikoinnin hallinta>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Tiedostomuotojen tallentaminen on sallittu.>
<Laitteen tukemat muodot>, <Yleiset toimistomuodot>, <Kaikki>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Tallenna toimintaloki>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Verkkoasetukset>
<Verkkopaikan asetukset>
<Tallenna> (<Nimi>, <Protokolla>, <Sijainti>), <Muokkaa> (<Nimi>, <Protokolla>, <Sijainti>), <Tiedot>, <Poista>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Protokolla ulkoisille referensseille>
<SMB>: <Kyllä>, <Ei>
<WebDAV>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Vahvista verkkoyhteyden TLS-varmenne>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kyllä> on valittu:
<Lisää tarkistuskohteita>: <CN>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Henkilökohtaisen kansion määritystapa>
<Kotikansio>, <Tallenna kaikille käyttäj.>, <Käytä kirjaut. palvelinta>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Kotikansio> on valittu:
<As.>, <Käytä aut.tietoja kaikille käyttäjille>
<As.>: <Protokolla>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>),<Isäntänimi>, <Kansiopolku>
Kun <Käytä kirjaut. palvelinta> on valittu:
<Käytä aut.tietoja kaikille käyttäjille>
<Muistivälineen asetukset>
<Käytä Skannaa/Tulosta -toimintoa>
<Käytä skannaustoimintoa>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä tulostusta>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Valitse vaihtoehto, kun liität muistimedian>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Asettaa kaikki seuraavat kohteet, jotka tarvitaan kohdan Lisätila käyttämiseen.
<Yleisölle avoin>
<Autentikoinnin hallinta>
<Salli henkilökohtaisen tilan luonti>
<Estä etäkirjoitus>
<Tiedostomuotojen tallentaminen on sallittu.>
<WebDAV-palvelimen asetukset>
<SMB-palvelimen asetukset>
6RFH-0H0