Yhdistäminen langattomaan lähiverkkoon

Voit yhdistää laitteen langattomasti tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen langattoman LAN-reitittimen (tukiaseman) avulla. Jos langattomassa reitittimessä on käytettävissä Wi-Fi Protected Setup -toiminto (WPS), verkon määrittäminen on automaattista ja helppoa. Jos langaton reititin ei tue automaattista määritystä tai jos haluat määrittää tarkat todentamis- ja salausasetukset, yhteys on määritettävä manuaalisesti. Määritä yhteys tietokoneessa tai mobiililaitteessa etukäteen.

Yhteyden asettaminen WPS:n avulla

Jos langattoman lähiverkon reititin tukee WPS-toimintoa, käytettävissä on kaksi asetusta: painiketila ja PIN-kooditila.

Yhteyden asettaminen manuaalisesti

Manuaalisia asetustapoja on kaksi: määritä asetukset manuaalisesti valitun langattoman lähiverkon reitittimen avulla tai syötä kaikki langattomaan yhteyteen tarvittavat asetukset manuaalisesti. Varmista käytetystä tavasta riippumatta, että sinulla on tarvittavat asetustiedot, mukaan lukien SSID ja verkkoavain.
Käytä langatonta lähiverkkoa oman harkintasi mukaan ja omalla vastuullasi. Jos laite on yhdistetty suojaamattomaan verkkoon, henkilötietosi saattavat joutua kolmannen osapuolen tietoon, koska langattoman yhteyden käyttämät radioaallot menevät kaikkialle lähistöön, myös seinien läpi.
Laite tukee alla lueteltuja langattoman lähiverkon suojaustoimintoja. Saat tietoja langattoman reitittimesi suojauksen yhteensopivuudesta verkkolaitteidesi käyttöoppaista tai ottamalla yhteyden valmistajaan.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA-EAP ja WPA2-EAP eivät kuitenkaan ole käytettävissä, jos <Kiinteä LAN + langaton LAN> on valittu kohdassa <Valitse liitäntä>.
Verkkolaitteista riippuen langattoman LAN-reitittimen toiminnot vaihtelevat. Katso ohjeita verkkolaitteen käyttöohjeista.
Kun <Estä heikon salauksen käyttö> -asetuksena on <Kyllä> (<Estä heikon salauksen käyttö>), laitetta ei voi yhdistää langattomaan LAN-reitittimeen ilman turva-asetuksia, tai jos WEP:tä tai TKIP:tä ei ole määritetty.
Laitteen mukana ei toimiteta langatonta reititintä. Hanki reititin valmiiksi.
Langattoman reitittimen on oltava IEEE 802.11b/g/n -yhteensopiva ja pystyttävä tiedonsiirtoon kaistanleveydellä 2,4 GHz. Lisätietoja on verkkolaitteiden mukana tulleissa käyttöohjeissa tai voit ottaa yhteyttä valmistajaan.

Tarkista langattoman LAN-verkon asetukset ja tiedot

Tarkista asettamasi tiedot.
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>  <Langaton LAN>  <Langattoman LANin tiedot>
VINKIT
Yhdistäminen suoraan
Voit muodostaa mobiililaitteen ja laitteen välille suoraan langattoman yhteyden ilman langatonta LAN-reititintä. Yhdistäminen suoraan
Virrankulutuksen vähentäminen
Jos valitset <Virransäästötila> -asetukseksi <Kyllä>, voit asettaa laitteen säännöllisesti virransäästötilaan langattoman LAN-reitittimen lähettämien signaalien mukaan. <Langaton LAN> <Virransäästötila>
6RFH-00A