Näytössä näkyy viesti tai numero, jonka alussa on "#" (virhekoodi)

Jos laitteen näytössä tai Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa näkyy viesti tai työlokin tietonäytössä tai yhteyden hallintaraportissa näkyy numero, jonka alussa on # (virhekoodi), voit ratkaista ongelman seuraavien ohjeiden mukaisesti.
6RFH-0KS