Copy Card Reader

Als u de "Copy Card Reader" op de machine installeert, kunt u afdelings-ID-beheer gebruiken met de controlekaart. Gebruikers moeten zichzelf eerst verifiëren voordat ze een bewerking uitvoeren, zoals kopiëren of faxen (Afdelings-ID-beheerinstellingen configureren). Raadpleeg Beheerfuncties voor het maximumaantal registreerbare afdelings-ID's.

Kaarthouder

Plaats een controlekaart.

Controlekaart

Controlekaarten die worden gebruikt met de "Copy Card Reader".
Een kaart invoeren
De kaart verwijderen
Als u het gebruikersverificatiesysteem voor serververificatie van gebruikersverificatie instelt als aanmeldingsservice (inclusief serververificatie met het gebruikersverificatiesysteem "Serververificatie + lokaal-apparaatverificatie"), kunt u de Copy Card Reader niet gebruiken. Gebruikers beheren
Als het <Home>-scherm niet verschijnt wanneer de controlekaart is ingevoerd, controleer dan of de controlekaart er in de juiste invoerrichting is ingestoken en of hij niet beschadigd is of niet gebruikt mag worden.
6RFJ-0SE