Papierlade

Papierlade 1

Papiergeleider (linkerzijde)

Druk op het bovenste gedeelte van de linkergeleider en verschuif hem.

Papiergeleider (voorzijde)

Druk op het bovenste gedeelte van de voorste geleider en verschuif hem.

Papierniveau-indicator

Geeft de resterende hoeveelheid papier aan. De markering beweegt omlaag wanneer de resterende hoeveelheid papier vermindert.
Het etiket met het juiste papierformaat bevestigen
Bevestig het etiket met het papierformaat op dezelfde hoogte als de indicator van het cassettenummer en ongeveer 5 mm naar links.
* Ongeveer 5 mm
Merk op dat het etiket met het papierformaat mogelijk papierformaten bevat die niet beschikbaar zijn op de machine.
6RFJ-01X