Opslaan van vrij formaat papier (Papier van aangepast formaat)

U kunt maximaal vijf veelgebruikte vrije formaten papier opslaan. De hier opgeslagen papierformaten worden weergegeven op het scherm voor papierformaatselectie voor de papierlade en de multifunctionele lade (Het papierformaat en -type voor de papierlade opgeven of Het papierformaat en -type voor de papiertafel opgeven).
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Voorkeuren> <Papierinstellingen> <Registreer gebruikersformaat>.
3
Selecteer een knop van <S1> tot en met <S5> en druk op <Reg./Bewerk.>.
Door op <Hernoemen> te drukken, kunt u een knop een naam geven.
4
Stel het papierformaat in en druk op <OK>.
Geef de lengte van de zijde <X> en <Y> op. Druk op <X> of <Y> om met de numerieke toetsen de lengte van elke zijde in te voeren.
5
Druk op <Sluiten>.
6RFJ-02W