Meerdere bestemmingen registreren als een groep

Meerdere bestemmingen die zijn opgeslagen in het adresboek (Bestemmingen registreren in het adresboek), kunnen worden gecombineerd tot een groep. U kunt deze functie gebruiken om documenten te verzenden en tegelijkertijd een reservekopie van de gegevens te maken, omdat verschillende typen bestemmingen in dezelfde groep kunnen worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld e-mailadressen en bestandsserveradressen samen in een groep opslaan, of faxnummers en I-faxadressen in een andere.
Om een groep met bestemmingen voor uw eigen gebruik op te slaan, moet u zich aanmelden met persoonlijke-verificatiebeheer. Aanmelden bij de machine
U kunt geen nieuwe bestemmingen in een groepsadres opslaan. Sla bestemmingen in het adresboek vooraf op.
Alleen bestemmingen in dezelfde adreslijst kunnen worden gegroepeerd. Bestemmingen die in een andere adreslijst zijn geregistreerd, kunnen niet worden gegroepeerd.
U kunt maximaal 256 bestemmingen in een groepsadres opslaan.
Omdat elk adres als een afzonderlijke invoer wordt beschouwd, worden een faxnummer dat in een groepsadres is geregistreerd en het groepsadres zelf als twee invoeren gezien.
1
Druk op <Best./Door. instell.>. Het scherm <Home>
2
 Druk op <Registreer bestemmingen>.
3
Druk op <Nieuwe best. registreren>.
4
Druk op <Groeperen>.
5
Druk op <Naam> voer de groepsnaam in en druk op <OK>.
6
Selecteer de adressenlijst.
U kunt een groep aanmaken met daarin bestemmingen die in de geselecteerde adressenlijst zijn opgeslagen. Als u bijvoorbeeld <Adreslijst 2> selecteert, kunt u geen bestemming aan de groep toevoegen die is geregistreerd bij <Adreslijst 1>. De aangemaakte groep wordt geregistreerd in de adressenlijst die u bij deze stap selecteert.
Als u een groep met bestemmingen voor uw eigen gebruik wilt registreren, selecteert u <Persoonlijke adreslijst>.
Als u bestemmingen wilt opslaan in een groep die alleen een beheerder kan bewerken, selecteert u <Adreslijst beheerder>.
7
Selecteer de bestemmingen die u in de groep wilt opnemen.
Als u <Toevoegen vanuit adresboek> selecteert
8
Druk op <OK>  <Sluiten>.
Wanneer bestemmingen worden beheerd door toegangsnummers, voert u het toegangsnummer (Toegang tot bestemmingen die in het adresboek zijn geregistreerd, beperken) in nadat u bij stap 8 op <Volgende> hebt gedrukt.
Als u naar een bestandsserver probeert te verzenden waarvoor <Bevestig voor verzenden> is ingesteld op <Aan>, wordt een scherm weergegeven waarin u gevraagd wordt om een gebruikersnaam en een wachtwoord in te voeren. In dit geval voert u het eerder ingestelde wachtwoord in. Als u een bestandsserver in een groepsadres wilt registreren, stelt u <Bevestig voor verzenden> in op <Uit>. U kunt niet verzenden naar een groepsadres waarin een bestandserver is opgenomen waarvoor <Bevestig voor verzenden> is ingesteld op <Aan>.
6RFJ-03K