Sneltoetsen voor veelgebruikte instellingen/geregistreerde items opslaan

U kunt sneltoetsen opslaan voor de instellingen die worden weergegeven wanneer u op  (Instellingen/Registratie) drukt in <Snelkoppeling Instell./Regist.>. Hierdoor kunt u zelfs de instellingen die diep in de menuhiërarchie zijn geconfigureerd, snel weergeven.
Als <Snelkoppeling Instell./Regist.> niet wordt weergegeven op het <Home>-scherm, drukt u op  <Instellingen Home-beheer> <Functieweergave beperken>   <Instellen> stel <Snelkoppeling Instell./Regist.> in voor weergave.
Snelkoppelingen die kunnen worden geregistreerd: 10
1
Druk op <Snelkoppeling Instell./Regist.>. Het scherm <Home>
2
Druk op <Registreren>.
3
Selecteer de knop waaraan u instellingen wilt toewijzen.
Selecteer de toegewezen knop om de geregistreerde instellingen te wijzigen.
4
Selecteer de instellingen die u wilt registreren als sneltoetsen en druk op <OK>.
Als u geen instellingen wilt registreren, selecteert u <Niet-toegewezen>.
6RFJ-038