Het fixeerniveau voor enveloppen aanpassen

Wanneer u afdrukt op enveloppen en de flappen zijn gelijmd (hoewel dit niet zo hoort te zijn) of de toner wordt slecht gefixeerd, volg dan de onderstaande procedure.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud> <Aanpassen beeldkwaliteit> <Speciale verwerking>  <Fixeerniveau voor enveloppen aanpassen>.
2
Selecteer het fixeerniveau voor enveloppen.
Als de flap van de enveloppe gelijmd is, stelt u het fixeerniveau in op <Laag>.
Als de toner niet voldoende gefixeerd is op enveloppen, stelt u het fixeerniveau in op <Hoog>.
3
Druk op <OK>.
Deze instelling is alleen geldig wanneer u afdrukt op enveloppen.
6RFJ-0K3