De preventiemodus waterdruppelpatroon instellen

Als de halftoonreproductie van de afdruk substantieel afwijkt van het originele document onmiddellijk nadat u de machine hebt ingeschakeld in een omgeving met een lage temperatuur, volg dan de onderstaande procedure.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud> <Aanpassen beeldkwaliteit> <Speciale verwerking>  <Preventiemod. Waterdruppelpatroon>.
2
Stel <Preventiemod. Waterdruppelpatroon> in op <Aan> en druk op <OK>.
Als u <Preventiemod. Waterdruppelpatroon> instelt, wordt de afdruksnelheid voor het eerste vel langzamer.
6RFJ-0K1