De resultaten van distributie van apparaatgegevens controleren

U kunt gegevens, zoals de datum en tijd waarop de apparaatgegevens zijn verspreid, de resultaten van de distributie en de status van de andere machines, controleren. Op clientmachines kunt u de ontvangststatus van apparaatgegevens controleren. U kunt de details ook afdrukken. Beheerdersbevoegdheden zijn nodig om deze bewerkingen uit te voeren.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Beheerinstellingen> <Apparaatbeheer> <Verdeelinstellingen Apparaatinformatie> <Communicatielog>.
3
Controleer het communicatielogboek en druk op <OK>.
Het logboek met eerder verspreide apparaatgegevens wordt weergegeven in een lijst. <OK> geeft aan dat apparaatgegevens goed zijn verspreid/ontvangen. <NG> geeft aan dat distributie is geannuleerd of dat een fout is opgetreden.
Om de details van een item uit de lijst weer te geven, selecteert u het item en drukt u op <Details>.
Om een communicatielogboekrapport over apparaatgegevens af te drukken, drukt u op <Lijst afdrukken>. Een communicatieresultatenrapport afdrukken
Om op te geven hoe u een communicatielogboekrapport over apparaatgegevens moet afdrukken, drukt u op <Rapportinstellingen>.
6RFJ-0EH