Bestanden direct afdrukken zonder ze te openen

Door gebruik van de Remote UI (UI op afstand) is het mogelijk om bestanden die op een computer of netwerk zijn opgeslagen, rechtstreeks vanaf de machine af te drukken zonder het printerstuurprogramma te gebruiken. U hoeft geen bestanden op de computer te openen om ze af te drukken.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Direct Print] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Selecteer een bestandsindeling en vervolgens een bestand.
4
Geef de gewenste afdrukinstellingen op.
Als een wachtwoord voor het PDF-bestand is ingesteld, drukt u op [Specify PDF File]  voer het wachtwoord in [Document Password]. Voor het afdrukken van PDF-bestanden die zijn gekoppeld aan de beleidsserver, selecteert u [Specify PDF File]  voer de gebruikersnaam van de beleidsserver in bij [Policy Server User Name] en het wachtwoord van de beleidsserver bij [Policy Server Password].
Als u een PDF-bestand wilt afdrukken dat niet mag worden afgedrukt of als u een PDF-bestand met hoge resolutie wilt afdrukken dat alleen met een lage resolutie mag worden afgedrukt, voert u het hoofdwachtwoord van het PDF-bestand in.
Afhankelijk van het geselecteerde papierformaat kunnen PDF-/XPS-bestanden op het moment van afdrukken worden geannuleerd.
5
Klik op [Start Printing].
Het afdrukken wordt gestart.
Klik tijdens bestandsoverdracht niet herhaaldelijk op [Start Printing]. Anders treedt er een storing in het bestand op en kan het niet worden verzonden.
Afhankelijk van de data is het mogelijk dat het afdrukken niet goed wordt uitgevoerd.
Als afdrukken met Rechtstreeks afdrukken niet mogelijk is of als de afdrukpositie afwijkt, kunt u door het openen van de bestanden vanaf de toepassing en met gebruik van het printerstuurprogramma wel gewoon afdrukken.
6RFJ-06J