Instellingen/Registratie

U kunt de machine aanpassen op basis van uw omgeving en behoeften door de instellingen die in dit hoofdstuk zijn beschreven, te configureren. Als u de configuratie wilt starten, drukt u op  (Instellingen/Registratie).
In dit gedeelte wordt beschreven wat met elke optie in het instellingenmenu kan worden geconfigureerd.
Sommige instellingen worden niet altijd weergegeven, afhankelijk van de configuratie van optionele apparatuur die op de machine is geïnstalleerd.
Sommige wijzigingen worden, afhankelijk van het besturingssysteem, misschien niet onmiddellijk weergegeven. In dit geval is het noodzakelijk om een ​​van de volgende handelingen uit te voeren.
Druk op <Ja> op het scherm om te bevestigen of u wijzigingen wilt aanbrengen.
Druk op  (Instellingen/Registratie)  <Toepassen gew. inst.>.
Herstart de machine.

<Persoonlijke instellingen> en <Apparaatinstellingen>

Als gebruikersverificatie (Gebruikers beheren) is ingeschakeld, worden <Persoonlijke instellingen> en <Apparaatinstellingen> weergegeven op het scherm nadat u bent aangemeld met beheerdersbevoegdheden door op  (Instellingen/Registratie) te drukken. Als u <Persoonlijke instellingen> selecteert en de items wijzigt die kunnen worden gepersonaliseerd, worden de instellingen geregistreerd als de persoonlijke instellingen voor de gebruiker die op de machine is aangemeld (Lijst met items die kunnen worden gepersonaliseerd). Als u <Apparaatinstellingen> selecteert, worden de instellingen geregistreerd als de instellingen van de machine. Als u zich aanmeldt als gebruiker zonder beheerdersbevoegdheden, net zoals wanneer u <Persoonlijke instellingen> selecteert, en als u instellingen wijzigt die kunnen worden gepersonaliseerd, worden instellingen geregistreerd als persoonlijke instellingen zonder te worden geregistreerd als apparaatinstellingen.
6RFJ-0EU