Een verbinding via selectie van een draadloze router tot stand brengen

U kunt de draadloze routers die beschikbaar zijn voor verbinding, zoeken en een selecteren op het scherm van de machine. Als de beveiligingsnorm voor uw draadloze LAN-router WEP of WPA/WPA2-PSK is, voert u een WEP-sleutel of PSK in als netwerksleutel. Bevestig en noteer van tevoren informatie op over uw SSID, netwerksleutel, beveiligingsnorm of verificatie/versleutelingsmethode, enz. De SSID en netwerksleutel controleren
Beveiligingsinstellingen
Als de draadloze verbinding is ingesteld via selectie van een draadloze router, wordt de WEP-verificatiemethode ingesteld op <Open Systeem> of wordt de WPA/WPA2-PSK-versleutelingsmethode ingesteld op <Auto> (AES-CCMP of TKIP). Als u <Gedeelde sleutel> wilt selecteren voor WEP-verificatie of <AES-CCMP> voor WPA/WPA2-PSK-versleuteling, stelt u de verbinding in bij <Handmatig invoeren>. Een verbinding tot stand brengen door gedetailleerde instellingen op te geven
Als de beveiligingsnorm voor uw draadloze LAN-router WPA/WPA2-EAP is, is de versleutelingsmethode ingesteld op AES-COMP. Ook de IEEE 802.1X-verificatieinstellingen bepalen voor het apparaat voorafgaand aan het verbinden met de draadloze LAN. De instellingen voor verificatie met IEEE 802.1X configureren
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Draadloos LAN>  <Instellingen draadloos LAN>  <Overige (Handmatig inst.)>.
3
Druk op <Selecteer toegangspunt>.
De machine gaat zoeken naar beschikbare draadloze routers.
4
Selecteer een draadloze router en sluit die aan.
Als de beveiligingsinstelling van uw draadloze-LAN-router WEP of WPA/WPA2-PSK is
1
Selecteer de draadloze-LAN-router die u wilt gebruiken, en druk op <OK>.
2
Druk op <WEP-sleutel> of <PSK>, en voer de netwerksleutel in.
3
Druk op <OK>.
Wanneer de configuratie is voltooid, wordt het scherm <Verbonden.> weergegeven.
Als de beveiligingsinstelling van uw draadloze-LAN-router anders dan WEP of WPA/WPA2-PSK is
1
Selecteer de draadloze-LAN-router die u wilt gebruiken, en druk op <OK>.
Wanneer de configuratie is voltooid, wordt het scherm <Verbonden.> weergegeven.
6RFJ-00F