Kan niet afdrukken

Controleer dit eerst

Knippert of brandt de Verwerken/geg.-indicator (op het bedieningspaneel)?

Als deze knippert of brandt, is er een document dat momenteel wordt verwerkt of op verwerking wacht. Wacht totdat de verwerking is voltooid, of selecteer op het scherm het document waaraan u prioriteit wilt geven om de afdrukstatus te controleren.
De afdrukstatus en -geschiedenis controleren
Documenten in de machine afdrukken (Afdrukken met geforceerd in de wachtrij zetten)

Wordt er een melding weergegeven op het aanraakscherm?

Er wordt een bericht weergegeven op het aanraakscherm als er een fout of probleem optreedt tijdens het bedienen van de machine.
Er wordt een bericht of een getal weergegeven dat begint met "#" (een foutcode)

Is <Auto Select> ingesteld op <Nee>?

Als u wilt overschakelen naar de juiste functioneringsmodus, wijzigt u alle items of de items die u gebruikt in <Ja>. Raadpleeg Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Instellen van de machine (PS/PCL/UFR II Printer)) via de website met onlinehandleidingen voor meer informatie.

Is afdrukken met geforceerd in de wachtrij zetten ingeschakeld?

Als dit is ingeschakeld, worden documenten mogelijk niet afgedrukt, afhankelijk van de instellingen.
Afdrukinstellingen met geforceerd in de wachtrij zetten configureren

Drukt u af via een afdrukserver met de LPR-opdracht?

Wanneer u PDF-gegevens continu afdrukt met de LPR-opdracht, voert u de opdrachten één voor één uit op het interval dat is ingesteld in <Timeout>. Raadpleeg Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Instellen van de machine (PS/PCL/UFR II Printer)) via de website met onlinehandleidingen voor meer informatie.
6RFJ-0KC