Haldusfunktsioonid

Autentimisfunktsioonid

Printer loob ühenduse LDAP-serveritega LDAPv3 abil.
UTF-8 on toetatud kodeerimisstandard, mida kasutatakse tekstiandmete edastamisel printeri ja LDAP-serveri vahel.

Tulemüüri seaded

Nii IPv4 kui ka IPv6 jaoks saab määrata kuni 16 IP-aadressi (või IP-aadresside vahemikku).
Selles jaotises kirjeldatud paketifiltrid juhivad protokollide TCP, UDP ja ICMP põhist andmesidet.
Saate määrata kuni 32 MAC-aadressi.

IPSec

Printeri toetatav IPSec vastab dokumentide RFC2401, RFC2402, RFC2406 ja RFC4305 nõuetele.
Operatsioonisüsteem
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Ühendusrežiim
Transpordirežiim
Võtmevahetuse protokoll
IKEv1 (põhirežiim)
Autentimismeetod
Eelnevalt jaotatud võti
Digiallkiri
Räsialgoritm (ja võtme pikkus)
HMAC-SHA1-96
HMAC-SHA2 (256 või 384 bitti)
Krüptimisalgoritm (ja võtme pikkus)
3DES-CBC
AES-CBC (128, 192 või 256 bitti)
Võtmevahetuse algoritm/rühm (ja võtme pikkus)
Diffie-Hellman (DH)
1. rühm (768 bitti)
2. rühm (1024 bitti)
14. rühm (2048 bitti)
ESP
Räsialgoritm
HMAC-SHA1-96
Krüptimisalgoritm (ja võtme pikkus)
3DES-CBC
AES-CBC (128, 192 või 256 bitti)
Räsialgoritm/krüptimisalgoritm (ja võtme pikkus)
AES-GCM (128, 192 või 256 bitti)
AH
Räsialgoritm
HMAC-SHA1-96
IPSec toetab sidet ainusaateaadressiga (ehk ühe seadmega).
Printer ei saa kasutada samaaegselt nii IPSec-protokolli kui ka DHCPv6-protokolli.

Võtmete ja sertifikaatide registreerimine

Võtme või CA sertifikaadi installimisel arvutist veenduge, et need vastavad järgmistele nõuetele.
Vorming
Võti: PKCS#12*1
CA sertifikaat: X.509 DER/PEM
Faililaiend
Võti: „.p12” või „.pfx”
CA sertifikaat: „.cer” või „.pem”
Avaliku võtme algoritm
(ja võtme pikkus)
RSA (512, 1024, 2048, 4096 bitti)
DSA (1024, 2048, 3072 bitti)
ECDSA (P256, P384, P521)
Sertifikaadi allkirjaalgoritm
RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2, MD2, MD5
DSA: SHA-1
ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Sertifikaadi sõrmejäljealgoritm
SHA1
*1Võtmes sisalduva sertifikaadi nõuded tulenevad CA sertifikaadist.
*2RSA-SHA-384 ja RSA-SHA-512 on saadaval ainult juhul, kui RSA-võtme pikkus on 1024 bitti või rohkem.
Printer ei toeta serditühistusloendi (CRL) kasutamist.

„Nõrga krüptimise” määratlus

Kui seade <Keela nõrga krüptimise kasut.> olekuks seatakse <Sees>, keelatakse järgmiste algoritmide kasutamine.
Räsi
MD4, MD5, SHA-1
HMAC
HMAC-MD5
Ühisvõtmega krüptosüsteem
RC2, RC4, DES
Avaliku võtmega krüptosüsteem
RSA krüptimine (512/1024 bitti), RSA allkiri (512/1024 bitti), DSA (512/1024 bitti), DH (512/1024 bitti)
Isegi juhul, kui seade <Keela nõrga krüpt. võti/sert> olekuks on seatud <Sees>, saab kasutada räsialgoritmi SHA-1, mida kasutatakse juursertifikaadi allkirjastamiseks.
60KK-0C0