Tehnilised andmed

Tehnilisi andmeid võidakse ilma eelneva hoiatuseta muuta toote täiustamiseks või tulevaste väljaannete korral.

Printeri tehnilised andmed

Lisaseadmete tehnilised andmed

Funktsioonide andmed

Printeri kasutamise keskkond

60KK-0AJ