Valikvarustus

Printerile valikvarustuse paigaldamine võimaldab teil kasutada rohkem funktsioone.

Teave saadaoleva valikvarustuse tüüpide kohta

Valikvarustuse otsimine otstarbe järgi

Paberisahtli lisamine
Fakside käsitsi saatmine, telefonikõnede tegemine või vastuvõtmine
Autentimisfunktsiooni kasutamine kasutajate haldamiseks osakonna kaupa
60KK-0C3