Juhendi Kasutusjuhend kuvapaigutus

Kasutusjuhend on jaotatud seitsmeks kuvaks ning iga kuva sisu on erinev.
Esileht
Kuvatakse juhendi Kasutusjuhend avamisel.
 /
Peatükkide kõigi jaotiste kuvamiseks klõpsake nuppu . Eelmisele kuvale naasmiseks klõpsake nuppu .
 /
Klõpsake, et kuvada vaheldumisi sisukord ja otsing. Kui ekraanil on sisukorra kuva, lülitab iga klõps nupul selle kuva sisse ja välja. Kui ekraanil on otsingu kuva, lülitab iga klõps nupul selle kuva sisse ja välja.
 
Klõpsake Kasutusjuhend kuvamise parameetrite (nt tähemärkide suurus või paigutus) määramiseks.
 
Klõpsake juhendi Kasutusjuhend vaatamis- ja otsimisjuhiste ning muu teabe kuvamiseks.
 /
Klõpsake, et kuvada eelmine või järgmine teema.
 [Teatis]
Klõpsake, et kuvada printeri kasutamist käsitlev oluline teave.
Teemaleht
Sisaldab teavet printeri konfigureerimise ja kasutamise kohta.
 Navigeerimine
Vaadake, mis peatüki teemat te parajasti vaatate.
 
Klõpsake, et liikuda vastavale lehele. Eelmisele lehele naasmiseks klõpsake veebibrauseris käsku Tagasi.
Ikooni klõpsamisel võib praegune leht tumeneda ja ilmuda hüpikaken. Sellele lehele naasmiseks klõpsake hüpikaknas nuppu [Sule].
 /
Klõpsake nuppu üksikasjalike kirjelduste kuvamiseks. Klõpsake nuppu üksikasjalike kirjelduste sulgemiseks.
 
Klõpsake, et naasta lehe ülaossa.
Otsing
Klõpsake otsinguakna kuvamiseks nuppu . Sisaldab tekstivälja soovitud lehe otsimiseks märksõna alusel.
 [Sisestage märksõna(d) siia]
Sisestage märksõna või märksõnad ja klõpsake otsingutulemuste kuvamiseks nuppu . Kõiki märksõnu sisaldavate lehtede otsimiseks eraldage märksõnad tühikuga. Täpset fraasi sisaldavate lehtede otsimiseks pange märksõnad kahekordsetesse jutumärkidesse.
 Otsingutulem
Kuvab valitud märksõnu sisaldavad lehed. Liikuge tulemuste seas otsitavale lehele ja klõpsake lehe teemat.
Valitud märksõna(d) kuvatakse otsingutulemites paksus kirjas.
60KK-0C8