Juhendid ja nende sisu

Printeriga on kaasas allpool loetletud juhendid. Otsige neist vajadusel teavet.
Alustamine
Lugege esmalt see juhend läbi. Selles on kirjeldatud kasutuselevõtmise põhitoimingud alates pakkematerjalide eemaldamisest kuni printeri seadistamiseni.
Kasutusjuhend (käesolev juhend)
Selles juhendis kirjeldatakse printeri kõiki funktsioone. Juhendit saab vaadata veebibrauseris. Saate sirvida teavet kategooria järgi või sisestada märksõna, et otsida kindla teemaga seotud lehti. Juhendi Kasutusjuhend kasutamine
Send Setting Guide (Saatmise seadistusjuhend)
Selles juhendis kirjeldatakse seadete konfigureerimist, skannitud kujutiste meiliga saatmiseks valmistumist ja skannitud kujutiste salvestamist ühiskaustadesse.
60KK-0C6