Põhitoimingud

Ekraan on puutetundlik, nii et saate otse ekraanil töötada.
Vältige järgmisi toiminguid.
Ekraan võib tõrkuda või olla kahjustatud.
Jõuliselt vajutamine
Teravatipuliste objektidega (küüne, pastaka, pliiatsi vms) vajutamine
Märgade/niiskete kätega ekraani puudutamine
Ekraani kasutamine, kui sellele on asetatud ese
Enne puuteekraani kasutamist eemaldage sellelt kaitsekile.
Puudutage valikut
Puudutage ekraani õrnalt ja kiiresti. Kasutage üksuste valimiseks või lõpetamiseks.
Sõrmelibistus
Libistage sõrme kuval. Libistamisliigutuse toime erineb olenevalt kuvast. Näiteks kuval Avamenüü libistamisel liigute ühe lehekülje võrra libistamissuunas edasi.

Üksuste valimine

Valiku tegemiseks puudutage üksuse nime või nuppu.
Kui puudutasite üksust kogemata
Libistage sõrme eemale ja seejärel tõstke see ekraanilt, et valik tühistada.
Eelmisele kuvale naasmine
Eelmisele kuvale naasmiseks puudutage .

Kuva kerimine

Kerimisriba kuvatakse ekraanil siis, kui kogu teave ei mahu ekraanile. Kui kerimisriba on kuvatud, libistage ekraanil, et kerida edasi libistamise suunas. Arvestage, et kerimisriba ilmub nähtavale ainult siis, kui ekraani puudutatakse.

Sätteväärtuse muutmine

Sätte skaalal reguleerimiseks puudutage <+>/<->. Sätet saate reguleerida ka liuguri libistamisega vasakule või paremale.
 
Saate muuta mitmesuguseid kuvaga seotud sätteid (nt kuvamiskeel): <Ekraaniseaded>
Saate muuta kuva, mis kuvatakse automaatselt, kui seade on määratud aja jooksul jõude olnud: <Funktsioon pärast automaatset lähtestust>
Saate muuta mitmesuguseid töösätteid (nt ekraani heldustase): <Hõlbustus>
60KK-02R