Teksti sisestamine

Teksti või numbrite sisestamiseks kasutage ekraanil kuvatud klaviatuuri. Ainult numbrite sisestamiseks kuvatakse ekraanil numbriklahvid.
Märkide tüübi vahetamine
Sisestatava märgitüübi vahetamiseks puudutage <a> või <1/#>.
Suurtähtede sisestamiseks puudutage .
Teksti kustutamine
 iga puudutus kustutab ühe tähemärgi. Kui hoiate all, kustutatakse järjest mitu tähemärki.
Kursori nihutamine (tühiku sisestamine)
Kursori liigutamiseks puudutage  või . Tühiku sisestamiseks viige kursor teksti lõppu ja puudutage .
Kui kuvatakse numbriklahvid
Kui peate sisestama ainult numbrilise väärtuse, kuvatakse kuval numbriklahvid. Numbrilise väärtuse sisestamiseks puudutage vastavat numbriklahvi.
Väärtuse vahemik
Sisestusruudus sulgudes ( ) kuvatavad väärtused kuuluvad sisestatavate väärtuste vahemikku.
Kui kuvatakse numbriklahvidest erinevad nupud
Kui kuvatakse <+>/<-> või /, saate nuppude puudutamisega vastavalt kas suurendada või vähendada numbrilist väärtust või liigutada kursorit.

Tähtede sisestamine USB-klaviatuuri abil

Saate ühendada Esikülg või Tagakülg asuvasse USB-seadmetele mõeldud USB-porti klaviatuuri ja sisestada teksti klaviatuuri abil. Isegi kui klaviatuur on ühendatud, saate teksti sisestada juhtpaneelilt.
Teatud klahve USB-klaviatuuril (nt [Backspace], [Home] ja [End]) ei saa kasutada. Kui vajutatakse mittekasutatavaid klahve, ei sisestata ega muudeta midagi.
Teksti kustutamiseks vajutage klahvi [Delete].
Sisestusklahvi [RETURN/ENTER] vajutamisel lõpetatakse teksti sisestamine samal viisil kui valikuga <Rakenda>.
Klaviatuuri puhul saate määrata klahviasetuse tüübi (Ameerika või Briti inglise keele jaoks). <Inglise klaviatuuripaigutus>
USB-klaviatuuri saate igal ajal seadme küljest lahutada. Lahutamiseks ei lähe vaja eritoiminguid.
Olenevalt näidiku keelest ei pruugi kõiki märke saada õigesti sisestada.
Klaviatuuri tüübist olenevalt ei pruugi mõni USB-klaviatuur õigesti töötada.
60KK-02S