Avamenüü kuva

Kuva Avamenüü kuvatakse, kui toide sisse lülitatakse või kui juhtpaneelil vajutatakse nuppu . Kasutage seda kuva seadete valimiseks ja funktsioonide registreerimiseks.
 
 Lehevahetus
Kasutage seda kuval Avamenüü teise lehekülje vaatamiseks. Lehekülgede vahetamiseks võite ka libistada sõrmega küljesuunas.
 
 <Loenduri kontr.>
Näitab väljaprintide koguarvu. Loenduri näidu vaatamine
 
 <Logige välja>
Selle nupu abil saate seadmest välja logida.
 
 <Olekumonitor>
Vajutage printimise oleku kontrollimiseks, kasutusajaloo kuvamiseks või võrgusätete (nt seadme IP-aadressi) vaatamiseks. Saate kontrollida ka seadme olekut (nt allesjäänud paberi kogust ja toonerikassettidesse jäänud tooneri kogust või kas on ilmnenud tõrkeid). <Olekumonitor> kuva
 
 Wi-Fi ikoon
Kuvatakse, kui seade on ühendatud traadita side kohtvõrguga.
 
 Kasutajanimi/ID
Kuvatakse sisselogitud kasutaja nimi või ID.
 
 
 <Koopia>
Selle nupu abil saate käivitada kopeerimise. Paljundamine
 
 <Faks>
Selle nupu abil saate seadmega saata faksi. Faksifunktsioon
 
 <Skanni>
Skannib dokumendi ja teisendab selle elektrooniliseks failiks. Skannitud failid saate salvestada arvutisse või saata e-kirjaga. Skannimine
 
 <Mälukandjalt printimine>
Prindib USB-mäluseadmele salvestatud failid. USB-mäluseadmelt printimine (Mäluseadmelt printimine)
 
 <Kaitstud printimine>
Kasutage seda funktsiooni kaitstud dokumendi printimiseks. PIN-koodiga kaitstud dokumendi printimine (Kaitstud printimine)
 
 <Menüü>
<Funktsiooniseaded>, <Eelistused> ja paljud muud seadme sätted käivituvad sellest nupust. Seadistusmenüü loend
 
 <Aadressirmt>
Selle abil saate salvestada või muuta e-kirjade ja fakside sihtkohti. Samuti saate kuvada e-kirja või faksi saatmisel salvestatud sihtkoha. Sihtkohtade salvestamine
 
 <Application Library juhend>
Kuvab funktsiooni Application Library (Rakenduste teek) kirjelduse.
 
 
 <Paberiseaded>
Seda nuppu kasutatakse paberisahtlisse ja multifunktsionaalsesse sahtlisse asetatud paberi suuruse ning tüübi määramiseks. Paberiformaadi ja -liigi määramine
 
 <Mobiiliportaal>
Kasutage seda nuppu ühenduse loomiseks mobiilseadmega. Mobiilseadmega ühendamine
 
 <Avakuva seaded>
Võimaldab muuta kuval Avamenüü kuvatavate nuppude järjekorda. Kuva Avamenüü kohandamine
 
 <Uuenda püsivara>
Võimaldab uuendada püsivara Interneti kaudu. Püsivara uuendamine
 
 <ID-kaardi koopia>
Selle funktsiooni abil saate kopeerida juhiloa või muu kaardi esi- ja tagakülje lehe ühele poolele. ID-kaardi paljundamine
 
 <Passi koopia>
Selle funktsiooni abil saate kopeerida mitme passi koopiad ühele lehele. Passikoopiate tegemine
 
 <Kasutusjuhend>
Vajutage kasutusjuhendi ja veapõhjuste/lahenduste vaatamiseks.
 
 
 Application Library nupp
Nende nuppude abil saate käsitseda funktsioone mugavalt ühe puudutusega. Lisateavet vaadake Application Library kasutusjuhendist veebijuhendi saidil.
 
 
 Otseteenupud
Selliste sageli kasutatavate sätete kuvamiseks, mis on registreeritud kopeerimise, faksimise ja skannimise kuvadel. Kuvale Avamenüü nuppude lisamine
 
60KK-02J