<Olekumonitor> kuva

Kui valite <Olekumonitor>, ilmub kuva, kus saate kontrollida dokumentide edenemist, seadme olekut ja võrgu seadistusteavet.

<Veainfo/märguanne>

Kuvatakse ilmnenud tõrgete üksikasjad. Lisateavet leiate veebijuhendi saidilt teemast „Tõrkeotsing (FAQ)“.

<Seadme teave>

Kuvab seadme oleku.
<Paberiinfo>
Näidatakse, kas igasse paberiallikasse on paberit sisestatud.
<Kasseti teave>
Kuvatakse toonerikassettidesse alles jäänud toonerikogus. Printeri muude sisedetailide kasutuskestus võib lõpule jõuda juba enne tooneri otsasaamist.
<Kaitstud prindi mälukasutus>
Kuvatakse kaitstud dokumentide andmete salvestamise jaoks praegu kasutatud mälumaht. PIN-koodiga kaitstud dokumendi printimine (Kaitstud printimine)
<Versiooniteave>
Kuvatakse püsivara versiooniteave.
<Seerianumber>
Kuvatakse seadme pordinumber.

Kopeeritud, prinditud ja saadetud/vastuvõetud dokumentide olek ja logid

Kuvatakse valitud üksuse praegune olek. Allpool on näitena toodud kuva <Kopeerimis-/prinditöö>.

<Võrguinfo>

Kuvatakse võrguseaded (nt seadme IP-aadress) ja võrguolek (nt traadita side kohtvõrgu ühenduse seisund). Võrgusätete vaatamine

IP-aadress

Kuvab seadme IPv4-aadressi.
Saate määrata, kas kuval <Olekumonitor> näidatakse IP-aadressi, seadistades funktsiooni <Kuva IP-aadress>. <Kuva IP-aadress>

<Eem. mälukandja>

Kasutage USB-mäluseadme ohutult eemaldamiseks. See kuvatakse ainult siis, kui seadmega on ühendatud USB-mäluseade. Eemaldage USB-mäluseade
60KK-02K