Sageli kasutatavate sätete salvestamine

Salvestades sageli kasutatavad sätted lemmiksätetena, saate koopiate tegemisel, faksi saatmisel või skannimisel kiiresti samad sätted valida. Samuti saate keerukate sätete lemmiksätetena salvestamisel neid kasutamise hõlbustamiseks kiiresti valida. Salvestatud sättekombinatsioonile saate omistada kiirvalikunupu kuval Avamenüü. Selles jaotises kirjeldatakse sageli kasutatavate sätete salvestamist ja nende valimist koopia tegemisel.
Sageli kasutatavate sätetena saate salvestada ka faksi või skanni sihtkoha, kuid pärast salvestamist ei saa seda enam muuta. Registreeritud sihtkoha muutmiseks tuleb säte kustutada ja seejärel uuesti salvestada.

Sätete salvestamine

1
Valige <Kopeeri> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Muutke salvestatavate sätete väärtusi. Põhilised paljundustoimingud
3
Valige <Muud seaded>  <Lemmikseaded>.
4
Valige salvestamata sätted ja valige <Registreeri>.
Salvestatud sätte sisu muutmiseks valige säte ja valige <Muuda>.
5
Kontrollige üle salvestatava sätte üksikasjad ja valige <Registreeri>.
Salvestatava sätte väärtuse muutmiseks valige säte.
Sätte nime muutmiseks valige <Nimi>. Teksti sisestamise kohta vaadake teemat Teksti sisestamine.
6
Valige, kas salvestada sätted kiirklahvina.
Valides <Jah> kuvatakse teade. Vaadake teade üle ja valige <OK>. Salvestatud sättekombinatsioon lisatakse kiirvalikunupuna kuvale Avamenüü.
Kui kuva Avamenüü on täis ja kiirvalikunuppu ei saa lisada, kustutage salvestatud nupud või tühikud <Avakuva seaded> abil. Kuva Avamenüü kohandamine
Salvestatud sätted jäävad alles ka seadme väljalülitamisel.
Kui soovite mõne salvestatud sätte kustutada, valige <Koopia>  <Muud seaded>  <Lemmikseaded> valige sätted ja valige <Kustuta>  <Jah>.

Salvestatud sätete kasutamine

Valige vaid lemmiksätete hulgast teile sobiv sätete kombinatsioon.
<Koopia>  <Muud seaded>  <Lemmikseaded> Valige kasutatav sätete kombinatsioon ja valige <Rakenda>
Kui olete sätete kombinatsiooni kuvanud, saate vajaduse korral koopia sätteid ka muuta.
60KK-03E