Kuva Avamenüü kohandamine

Kuval Avamenüü kuvatud kiirvalikunuppe saate kustutada või neid sinna lisada vastavalt rakendusprogrammile või soovitud korraldusele. Samuti saate muuta nende kuvamise paigutust.

Kuvale Avamenüü nuppude lisamine

Saate lisada kuvale Avamenüü sageli kasutatavate funktsioonide (nt <Koopia>, <Faks> ja <Skanni>) nuppe. Näiteks saate ülesandeid kiiremini ja tõhusamalt täita, kui määrate üheainsa nupu alla sätete jada (nt „Skanni dokumendi mõlemad küljed, salvesta see tugevasti tihendatud PDF-failina ja saada meiliga”).
Kiirklahvile omistatavad sätted tuleb eelnevalt salvestada lemmikseadete all. Sageli kasutatavate sätete salvestamine
1
Valige <Avakuva seaded> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
Sisselogimiskuva kuvamisel sisestage õige ID ja PIN-kood. Seadmesse sisselogimine
2
Valige <Valige kuvatav nupp>.
3
Valige funktsioon, mille lemmikseaded soovite nupule salvestada.
4
Märkige ära kõigi kuval Avamenüü kuvatavate sätete ruudud ja valige <Rakenda>.
Salvestatud nuppude eemaldamine
Kõrvaldage märge selle funktsiooni nime juures asuvast ruudust, mida soovite eemaldada, ja siis valige <Rakenda>. Salvestatud nupu eemaldamisel jääb kuval Avamenüü nupu asemele tühik. Vajaduse korral kustutage see tühik.
5
Lugege kuvatud teade läbi ja valige <OK>.
Äsja valitud sätete nupp lisatakse kuvale Avamenüü.
Kui kuva Avamenüü on täis ja rohkem seadeid ei saa salvestada, siis kustutage salvestatud nupud ja tühikud valikus <Avakuva seaded>.

Nuppude paigutuse muutmine

Nuppude kasutamise lihtsustamiseks saate need oma soovi kohaselt ümber paigutada. Näiteks võite asetada kõige sagedamini kasutatavad funktsioonid algusesse või paigutada funktsiooninupud lemmiksätete kiirvalikunuppude juurde. Kuvast Avamenüü ülevaate saamise hõlbustamiseks võite sisestada mõne nupu asemele tühiku.
1
Valige <Avakuva seaded> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
Sisselogimiskuva kuvamisel sisestage õige ID ja PIN-kood. Seadmesse sisselogimine
2
Valige <Määra kuvajärjestus>.
3
Valige nupp, mida soovite liigutada.
Valitud nupp tõstetakse esile. Puudutage valitud nuppu uuesti, et selle valimine tühistada.
4
Valige <Nihuta vas.> või <Nihuta par.>.
Nupp liigub nii mitu korda, kui olete nuppu vajutanud.
Pikk puudutus nupul <Nihuta vas.> või <Nihuta par.> liigutab valitud nuppu pidevalt.
Tühiku sisestamine
Kui valitakse <Lisa tühi>, sisestatakse valitud nupust vasakule poole tühik.
Kui valitakse lõpus asuv nupp, sisestatakse tühik ka siis, kui valitud on <Nihuta par.>.
Tühiku kustutamine
Valige kustutatav tühik ja valige <Kust. tühi>.
5
Valige <Rakenda>.
60KK-03C