Kuva kohandamine

Kuva Avamenüü kasutamise hõlbustamiseks saate seda kohandada. Lisaks saate muuta töötamise tõhusamaks, kui salvestate iga funktsiooni lemmikseaded põhifunktsioonide kuval.
Kuva Avamenüü kohandamine
Saate ümber korraldada kuval Avamenüü kuvatavad nupud. Lisaks saate kuva Avamenüü kohandades lihtsustada funktsioonide valimist, lisades neile kiirnupud. Kuva Avamenüü kohandamine
Lemmiksätete salvestamine
Kui soovite kiiresti laadida samu sätteid kopeerimisel, faksi saatmisel ja skannimisel, saate need sätted salvestada lemmiksätetena. Salvestatud sättekombinatsioonid saate kiirvalikunuppudena lisada kuvale Avamenüü. Sageli kasutatavate sätete salvestamine
60KK-03A