USB-mäluseadme kasutamine

Kui kasutate USB-mäluseadet, sisestage see seadme USB mäluporti.
Enne USB-mäluseadme kasutamist
USB-mäluseadme toetatud vormingud on FAT16 ja FAT32.
Järgmised seadmed ja kasutusviisid pole toetatud.
Installitud turbefunktsioonidega USB-mäluseadmed.
USB-standarditele mittevastavad USB-mäluseadmed.
USB-ühenduse kaudu ühendatud mälukaardilugejad
Pikendusjuhtmega USB-mäluseadmed.
USB-jaoturi kaudu ühendatud USB-mäluseadmed.
USB-mäluseadmete käsitsemine
Enne sisestamist veenduge, et USB-mäluseade on õiget pidi. Valet pidi sisestamine võib kahjustada nii mäluseadet kui põhiseadet.
Ärge eemaldage, müksake ega liigutage muul viisil USB-mäluseadet, kui andmeid imporditakse või eksporditakse. Samuti ärge lülitage seadet välja, kui töötlemine on alles pooleli.
Mõne USB-mäluseadme korral ei pruugi andmete salvestamine õnnestuda.

Eemaldage USB-mäluseade

USB-mäluseadme eemaldamisel kasutage alati järgmist toimingut. Kui USB-mäluseade eemaldatakse muul viisil, võib see kahjustada nii mäluseadet kui põhiseadet.
1
Valige <Olekumonitor>.
2
Valige <Eem. mälukandja>.
Oodake, kuni kuvatakse teade <Mälukandja võib ohutult eemaldada.>.
3
Lahutage USB-mäluseade.
60KK-03U