Seadmesse sisselogimine

Kui lubatud on osakonna ID haldus või süsteemihalduri ID-d, tuleb enne seadme kasutamist sisse logida. Samuti tuleb sisse logida siis, kui faksi- ja skannimisfunktsiooni kasutus on piiratud.

Osakonna ID-halduse sisselogimine

Kui avaneb sisselogimiskuva, sisestage järgneva toimingu abil osakonna ID ja PIN-kood.
Kui kuvatakse <Sisestage kaart.>, siis vaadake teemat Copy Card Reader-F.
1
Sisestage ID.
1
Valige <Osakonna ID> või <Süsteemihalduri ID>.
2
Sisestage ID.
Kui PIN-koodi pole salvestatud, jätkake 3. juhisega.
2
Sisestage PIN-kood.
1
Valige <PIN>.
2
Sisestage PIN-kood.
3
Valige <Logige sisse>.
Sisselogimiskuva asemel kuvatakse kuva Avamenüü.
Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, valige sisselogimiskuva kuvamiseks <Logige välja>.

Volitatud saatmisse sisselogimine

Kui saatmisfunktsiooni volitamise säte (LDAP-serveri autentimine) on lubatud, kuvatakse faksi- või skannimisfunktsiooni kasutamisel volitatud saatmise sisselogimise aken.
1
Sisestage oma kasutajanimi.
1
Valige <Kasutajanimi>.
2
Sisestage oma kasutajanimi.
Teksti sisestamise kohta vaadake teemat Teksti sisestamine.
2
Sisestage parool.
1
Valige <Parool>.
2
Sisestage parool.
3
Valige <Serveri nimi> ja valige autentimiseks server.
Valige LDAP-server, kus teie kasutajanimi ja parool on registreeritud.
4
Valige <Logige sisse>.
Sisselogimiskuva asemel kuvatakse faksi- või skannimisfunktsiooni kuva Avamenüü.
Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, valige sisselogimiskuva kuvamiseks <Logige välja>.
Kui ilmub kuva <Valige väljalogimise tüüp>
Kui olete sisse logitud nii volitatud saatmisse kui ka osakonna ID-haldusse, kuvatakse dialoogiboks, kus saate valida üksuseid, millest soovite välja logida. Kui soovite volitatud saatmisest (faksi- või skannimisfunktsioon) välja logida, kuid jääda sisse logituks osakonna ID-haldusse, valige <Logi välja autenditud saatmisest>. Muudel juhtudel valige <Logi välja kõigist autenditud funktsioonidest>.
60KK-02U