Tagakülg

 

USB-pesa (USB-seadme ühendamiseks)

Ühendage sellesse pessa kolmandate poolte toodetud USB-seadmed, näiteks USB-klaviatuur.

Kohtvõrgukaabli port

Saate ühendada kohtvõrgukaabli, kui ühendate seadme kaabelühendusega kohtvõrgu marsruuteriga vms. Ühenduse loomine kaabelühendusega kohtvõrguga

USB-pesa (arvutiga ühendamiseks)

Saate seadme ja arvuti ühendamisel ühendada USB-kaabli.

Telefonitoru pistikupesa

Saate ühendada valikulise telefonitoru.

Välise telefoni pistikupesa

Saate ühendada telefoni või automaatvastaja. Telefoniliini ühendamine

Telefoniliini pistikupesa

Saate seadme ühendamisel telefoniliiniga ühendada telefonikaabli. Telefoniliini ühendamine

Tagakaas

Avage tagakaas paberiummistuste kõrvaldamiseks. Lisateavet leiate veebijuhendi saidilt teemast „Tõrkeotsing (FAQ)“.

Andmesilt

Sildil on seerianumber, mida on vaja seadme kohta teabe otsimisel. Lisateavet leiate veebijuhendi saidilt teemast „Tõrkeotsing (FAQ)“.

Toitepistiku pesa

Saate ühendada toitejuhtme.
60KK-022