Esikülg

 

Söötur

Söödab dokumente automaatselt seadmesse skannimiseks. Kui sööturisse asetatakse vähemalt kaks originaali lehte, saab dokumente skannida katkestuseta. Söötur

USB-pesa (USB-seadme ühendamiseks)

Sellesse porti saate ühendada USB-mäluseadme või USB-ühendusega klaviatuuri. USB-mäluseadme ühendamine võimaldab printida andmeid mäluseadmelt või salvestada skannitud dokumente mäluseadmele.
USB-mäluseadmelt printimine (Mäluseadmelt printimine)
Andmete saatmine e-posti teel/andmete salvestamine ühiskausta või FTP-serverisse

Paberipeataja

Avage paberipeataja, kui soovite vältida paberi mahakukkumist väljastusaluselt.

Kõlar

Väljastab seadme helid nagu faksihelid ja hoiatushelid.

Käepidemed

Seadme kandmisel hoidke seda käepidemetest. Printeri teisaldamine

Juhtpaneel

Juhtpaneel koosneb klahvidest (nt klahv Avamenüü, Stopp), näidikust ja olekumärgutuledest. Juhtpaneeli kaudu saate teha kõiki toiminguid ja määrata seadeid.
Juhtpaneel
Põhikuvad

Väljastusalus

Prinditud paber väljastatakse väljastusalusele.

Toitelüliti

Saate toite sisse või välja lülitada. Seadme taaskäivitamiseks lülitage see välja, oodake vähemalt 10 sekundit ja lülitage seejärel uuesti sisse.

Esikaas

Toonerikassettide vahetamiseks või kinnikiilunud paberi eemaldamiseks seadmest avage esikaas.
Toonerikasseti väljavahetamine
Sisemus

Paberisahtel

Asetage paberisahtlisse seda tüüpi paber, mida kasutate sageli. Paberi asetamine paberisahtlisse

Universaalalus

Laadige paber multifunktsionaalsesse sahtlisse, kui soovite ajutiselt kasutada paberisahtlisse paigaldatust teist tüüpi paberit. Paberi asetamine universaalalusele

Skannimisklaas

Raamatud, paksud või õhukesed dokumendid ja muud dokumendid, mida ei saa sööturi abil skannida, asetage skannimiseks skannimisklaasile. Dokumentide asetamine

Õhuavad

Seadmes olevat õhku ventileeritakse seadme sisemuse jahutamiseks. Võtke arvesse, et õhuavade ette esemete paigutamisel ventileerimine ei tööta.
60KK-021