Paberisahtel

 

Paberijuhikud

Reguleerige paberijuhikud täpselt alusele asetatud paberiformaadile vastavaks, et paber söödetaks seadmesse otse. Lukkude vabastamiseks ja paberijuhikute liigutamiseks vajutage joonistel nooltega tähistatud lukustushoobasid.

Lukustushoob (paberisahtli pikendamiseks)

Legal-formaadis paberi asetamisel tuleb paberisahtel pikendada. Vajutage lukustuse vabastamiseks seda hooba ja pikendage paberisahtlit.

Paberihulga indikaator

Näitab järelejäänud paberimahtu. Näidik liigub allapoole järelejäänud paberihulga vähenedes.
60KK-026