Dokumentide asetamine

Asetage dokumendid dokumendiklaasile või sööturisse. Kasutage dokumendiklaasi paksude või köidetud dokumentide (nt raamatud) skannimiseks. Sööturisse saate asetada kaks või rohkem dokumendilehte, et need skannitaks järjest. Teavet sööturile sobilike suuruste kohta leiate teemast Põhiseade või Söötur.
 
Kasutage ainult täiesti kuivi dokumente
Veenduge dokumentide asetamisel, et liim, tint või korrektuurvärv oleks täielikult kuivanud.
Paberiummistuste vältimine
Ärge asetage sööturisse järgmist tüüpi dokumente, kuna need võivad põhjustada paberiummistusi:
kortsunud või volditud paber;
kopeerpaber
rullitõmbunud või kooldunud paber;
kaetud paber;
rebenenud paber;
india paber või eriti õhuke paber;
klambritega dokumendid;
termosiirdeprinteriga prinditud paber;
lüümikud.
Dokumentide täpsem skannimine
Sööturisse asetatud dokumente skannitakse nende seadmesse söötmise ajal. Dokumendiklaasile asetatud dokumendid püsivad aga skannimise ajal paigal. Täpsema skannimistulemuse saamiseks on dokumendid soovitatav asetada dokumendiklaasile.
Kalkapaberi või lüümikute skannimine
Läbipaistvate (nt kalkal või lüümikutel) dokumentide skannimiseks asetage need dokumendiklaasile.

Dokumentide asetamine dokumendiklaasile

1
Avage söötur.
2
Asetage dokument dokumendiklaasile prinditud pool all.
Joondage dokumendi nurk dokumendiklaasi vasaku ülanurgaga.
Läbipaistvate (nt kalkal või lüümikutel) dokumentide skannimiseks katke need valge tavapaberiga.
3
Sulgege sööturi kaas ettevaatlikult.
Seade on valmis dokumenti skannima.
Skannimise lõpulejõudmisel
Eemaldage dokument dokumendiklaasilt.

Dokumentide asetamine sööturisse

1
Avage originaaldokumentide alus.
2
Liigutage liugjuhikud lahku.
Liigutage liugjuhikuid väljapoole, kuni need on veidi suurema vahega kui dokumendi laius.
3
Tuulutage dokumendipakki ja tehke servad ühtlaseks.
Tuulutage dokumendipakki väiksemate osadena ja joondage servad, koputades pakki paar korda tasasel pinnal.
4
Asetage dokumendid sööturisse prinditud pool üleval.
Asetage dokumendid horisontaalpaigutusega.
Veenduge, et dokumendipakk ei ületaks aluse täitmispiirangu joont ().

Ärge sisestage samaaegselt erinevas formaadis dokumente.
Kui dokumente sisestatakse üle täitmispiirangu joone, võib skannimine katkeda või tekkida paberiummistus.
5
Joondage liugjuhikud vastu dokumendi servi.
Lükake liugjuhikuid sissepoole, kuni need asuvad kindlalt vastu dokumendi servasid.
Seade on valmis dokumenti skannima.
Joondage liugjuhikud kindlalt vastu dokumendi servi
Liiga lõdvalt või liiga tihedalt paigutatud liugjuhikute korral võidakse paber valesti sööta või tekkida paberiummistus.
Dokumentide skannimise ajal
Ärge lisage ega eemaldage dokumente.
Skannimise lõpulejõudmisel
Paberiummistuste vältimiseks eemaldage skannitud dokumendid sööturi alt.
60KK-02W