Paberi asetamine paberisahtlisse

Asetage paber, mida tavaliselt kasutate, paberisahtlisse. Kui soovite printida paberile, mida pole paberisahtlisse asetatud, asetage see universaalalusele. Paberi asetamine universaalalusele
A5-formaadis paberi kasutamisel vaadake teemat Tavalise paberiformaadi sisestamine ja asetage paber horisontaalpaigutusega. Paberi asetamisel vertikaalpaigutusega järgige juhiseid teemas Erimõõdulise paberiformaadi sisestamine.
A6-formaadis paberi kasutamisel vaadake teemat Erimõõdulise paberiformaadi sisestamine ja asetage paber vertikaalpaigutusega.
 
Horisontaalpaigutus
 
Vertikaalpaigutus
Paberi laadimisel valikulisse sööturisse paper feeder järgige alltoodud juhiseid.

Tavalise paberiformaadi sisestamine

Kui soovite sisestada paberit, mille suurus ei ole nähtav paberisahtli paberi suuruse märkidel, järgige alltoodud juhiseid. Teavet paberi kohta, mille suurus ei ole nähtav paberisahtli paberi suuruse märkidel, leiate teemast Erimõõdulise paberiformaadi sisestamine.
1
Tõmmake paberisahtel välja, kuni see peatub, ja eemaldage see, tõstes esikülge.
2
Kohendage paberisuunajad vastavalt kasutatava paberi suurusele.
Vajutage lukustushooba ja liigutage samal ajal paberijuhikut, et joondada kujutis kohakuti vastavate paberi suuruse märkidega.
Legal-formaadis paberi laadimisel
Vajutage lukustushooba ja tõmmake paberisahtel pikemaks.
3
Paberi asetamisel jälgige, et paberipaki serv oleks paberikasseti tagumise külje paberisuunaja vastas.
Asetage paber seadmesse prinditav pool all.
Tuulutage paberipakki korralikult ja koputage paberipaki servad tasasel pinnal ühtlaseks.
Ärge ületage paberi laadimisel laadimise piirjoont
Veenduge, et paberipakk ei ületaks aluse täitmispiirangu joont (). Liigse paberi korral võib tekkida paberiummistus.
Logoga paberi laadimisel vaadake Eeltrükitud paberi asetamine.
4
Sisestage paberisahtel seadmesse.
Kui paberisahtli sisestamisel on <Paberiseadete kontrollimise märguanne> seatud olekusse <Sees>, kuvatakse kinnituskuva. <Paberiseadete kontrollimise märguanne>
»
Jätkake teemaga Paberisahtlis oleva paberi formaadi ja liigi määramine
Paberiformaadi või -tüübi vahetamisel
Paberiformaadi ja -tüübi vaikeseaded on vastavalt <A4> ja <Tavapaber 2>. Kui asetate seadmesse muus formaadis või tüübiga paberit, siis muutke kindlasti seadeid. Kui te seadeid ei muuda, ei saa seade õigesti printida.
Prinditud dokumendi tagaküljele printimine (kahepoolne käsitsi printimine)
Saate printida prinditud paberi tagaküljele. Siluge prinditud paber sirgeks ja sisestage see paberisahtlisse prinditud pool all või universaalsalve (Paberi asetamine universaalalusele) prinditud pool üleval.
Universaalsalve kasutamisel asetage printimisel lehed ükshaaval.
Saate kasutada ainult selle seadmega prinditud paberit.
Printida ei saa küljele, kuhu enne juba prinditud on.
Kui väljaprindid on tuhmid, määrake sihtpaberiallika olekuks <Sees> valikus <Käsitsi tagak. print. (ainult 2-p.)>. <Käsitsi tagak. print. (ainult 2-p.)>
Kui kasutate A5-formaadis paberit, ei pruugita teisele küljele õigesti printida.

Erimõõdulise paberiformaadi sisestamine

Sisestamaks erimõõdulist või teistsugust paberit mille suurus ei ole nähtav paberisahtli paberi suuruse märkidel, järgige vastavaat protseduuri.
1
Tõmmake paberisahtel välja, kuni see peatub, ja eemaldage see, tõstes esikülge.
2
Lükake paberijuhikud lahku.
Vajutage lukustushooba ja liigutage paberijuhikud väljapoole.
A4-formaadist pikema paberi sisestamisel
Vajutage lukustushooba ja tõmmake paberisahtel pikemaks.
3
Paberi asetamisel jälgige, et paberipaki serv oleks paberikasseti esikülje vastas.
Asetage paber seadmesse prinditav pool all.
Tuulutage paberipakki korralikult ja koputage paberipaki servad tasasel pinnal ühtlaseks.
Ärge ületage paberi laadimisel laadimise piirjoont
Veenduge, et paberipakk ei ületaks aluse täitmispiirangu joont (). Liigse paberi korral võib tekkida paberiummistus.
Logoga paberi laadimisel vaadake Eeltrükitud paberi asetamine.
4
Joondage paberijuhikud vastu paberi serva.
Vajutage lukustushooba ja lükake paberijuhikuid sissepoole, kuni need on joondatud vastu paberi serva.
Joondage paberijuhikud kindlalt vastu paberi servasid
Liiga lõdvalt või liiga tihedalt paigutatud paberijuhikute korral võidakse paber valesti sööta või tekkida paberiummistus.
5
Sisestage paberisahtel seadmesse.
Kui paberisahtli sisestamisel on <Paberiseadete kontrollimise märguanne> seatud olekusse <Sees>, kuvatakse kinnituskuva. <Paberiseadete kontrollimise märguanne>
»
Jätkake teemaga Paberisahtlis oleva paberi formaadi ja liigi määramine
Paberiformaadi või -tüübi vahetamisel
Paberiformaadi ja -tüübi vaikeseaded on vastavalt <A4> ja <Tavapaber 2>. Kui asetate seadmesse muus formaadis või tüübiga paberit, siis muutke kindlasti seadeid. Kui te seadeid ei muuda, ei saa seade õigesti printida.
Prinditud dokumendi tagaküljele printimine (kahepoolne käsitsi printimine)
Saate printida prinditud paberi tagaküljele. Siluge prinditud paber sirgeks ja sisestage see paberisahtlisse prinditud pool all või universaalsalve (Paberi asetamine universaalalusele) prinditud pool üleval.
Universaalsalve kasutamisel asetage printimisel lehed ükshaaval.
Saate kasutada ainult selle seadmega prinditud paberit.
Printida ei saa küljele, kuhu enne juba prinditud on.
Kui väljaprindid on tuhmid, määrake sihtpaberiallika olekuks <Sees> valikus <Käsitsi tagak. print. (ainult 2-p.)>. <Käsitsi tagak. print. (ainult 2-p.)>
Kui kasutate A5-formaadis paberit, ei pruugita teisele küljele õigesti printida.
60KK-02Y