Kohandatud paberiformaadi salvestamine

Saate salvestada kuni kolm sagedasti kasutatavat kohandatud paberiformaati.
1
Valige <Paberiseaded> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige <Kohandatud form. salv.>.
3
Valige registreerimisnumber.
Sätte kustutamine
Valige registreeritud number ja seejärel valige <Kustuta>  <Jah>.
4
Määrake <X>-külje ja <Y>-külje pikkus.
Valige <X> või <Y> ja sisestage numbriklahvide abil vastava külje pikkus.
Registreerimisnumbri kuvatava nime muutmine
Valige <Nimi>, sisestage kuvatav nimi ja seejärel valige <Rakenda>.
5
Valige <Rakenda>.
 
Seadistamine kohandatud paberiformaadile
Ülalkirjeldatud toiminguga salvestatud paberiformaate saab laadida, kui paberisahtli või universaalaluse paberiformaadi valikukuval valitakse <Kohandatud>.
60KK-037