Seadme väljalülitamine

Selles jaotises kirjeldatakse seadme väljalülitamist.
1
Vajutage toitelülitit.
Seadme täielikuks väljalülitumiseks võib kuluda pisut aega. Ärge lahutage toitepistikut enne, kui ekraan on välja lülitunud.
Seadme taaskäivitamiseks pärast väljalülitamist oodake vähemalt 10 sekundit.
Võite ka seadme arvuti kaudu välja lülitada. Seadme väljalülitamine kaugjuhtimisega
Saate määrata seadme automaatse väljalülitamise aja igal nädalapäeval ja konfigureerida sätte. Toite väljalülitamine kindlal ajal
60KK-029