Seadme sisselülitamine

Selles jaotises kirjeldatakse seadme sisselülitamist.
1
Veenduge, et toitejuhtme pistik oleks asetatud korralikult pistikupessa.
2
Vajutage toitelülitit.
Kuvatakse alguskuva. Juhtpaneel
Saate valida, milline kuva ilmub esimesena seadme sisselülitamise järel. <Vaikekuva pärast käivitust/taastamist>
60KK-028