Aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade redigeerimine

Saate muuta sätteid, nt muuta salvestatud faksinumbrit või nime, muuta faksinumbrina salvestatud sihtkoha e-posti sihtkohaks, muuta koodvalimise numbrit ning lisada või kustutada rühma sihtkohti. Samuti saate kustutada rühmade sihtkohti.
Kui kustutate sihtkoha aadressiraamatust, siis kustutatakse see ka lemmiksätetest. Sageli kasutatavate sätete salvestamine
1
Valige <Aadressiraamat> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige register, mis sisaldab sihtkohta, mida soovite redigeerida. Register
3
Valige sihtkoht ja valige <Muuda>.
Sihtkoha valiku kustutamiseks valige ja märgistage uuesti sihtkoht. Kui valitud on mitu sihtkohta, võite nende kõigi valimise korraga tühistada funktsiooniga <Kustuta kõik>.
Kui ilmub kuva, kus palutakse sisestada PIN-kood, sisestage numbriklahvide abil aadressiraamatu PIN-kood ja valige <Rakenda>. Aadressiraamatu kasutamise piiramine
Sihtkoha andmete vaatamine
Valige sihtkoht, mille andmeid soovite vaadata, seejärel valige <Andmed>.
Sihtkohtade kustutamine
Valige sihtkoht, mida soovite kustutada, ja seejärel valige <Kustuta>  <Jah>.
4
Pärast vajalike üksuste redigeerimist, valige <Rakenda>.
60KK-03S